Screen Shot 2019-12-02 at 20.41.22.png

Energetický štítok

Farebná stupnica od A po G

Screen Shot 2019-12-02 at 20.33.59.png
Screen Shot 2019-12-02 at 20.26.52.png

OUR NEW PLACE

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

 

Zmena sa týka štítku,

nie spotreby energie.

Image New Energy.png

Energetický štítok od A po G.

Spotrebiteľom od marca 2021 pomôže pri rozhodovaní o správnom výbere nová stupnica pre umývačky riadu, práčky, práčky so sušičkou, chladničky vrátane chladničiek na uchovávanie vína a mrazničky. 
Toto je jednotné kontaktné miesto APPLiA pre dodávateľov, obchodníkov a spotrebiteľov.
Kliknutím získate všetky informácie o produkte podľa produktu

Spotrebiče s novým energetickým štítkom od 1. marca 2021

Zariadenia, ktoré budú podliehať budúcim zmenám stupnice
APPLiA_icon_Dishwashers-15.png
APPLiA_icon_Washers dryers-6.png
APPLiA_icon_Refrigerators-6.png
Washing machine_no background.png
Wine storage cabinet_no background.png
APPLiA_Air conditioners-4.png
APPLiA_icon_Hoods-5.png
APPLiA_icon_Washers dryers-6.png
Oven_no background.png
Water heaters_no background.png

V súvislosti s pandémiou COVID-19 a jej dopadom na činnosť výrobcov domácich spotrebičov uverejnila Európska komisia oznámenie (odkaz) o uplatňovaní nových požiadaviek na označovanie energetickej účinnosti práčok, práčok so sušičkou, umývačiek riadu, chladničiek/mrazničiek a elektronických displejov. 

 

V oznámení sú orgány dohľadu nad trhom členských štátov vyzvané, aby zobrali do úvahy túto mimoriadnu situáciu pri presadzovaní príslušných nariadení o energetickom označovaní. Najmä s cieľom zabrániť zbytočnej a nežiaducej likvidácii niektorých nových spotrebičov by sa výrobcom povolilo uvádzať na trh nahromadené zásoby výrobkov, ktoré sú označené len súčasným energetickým štítkom, a to do 1. marca 2021, t. j. štyri mesiace po termíne stanovenom v legislatíve.

 

Od jesene 2019

1. novembra 2020

1. marca 2021

2022

Školenia výrobcov pre predajné tímy a obchodníkov

Výrobcovia majú zákonnú povinnosť priložiť k výrobku existujúci štítok, ako aj štítok so zmenenou stupnicou

Nové štítky pre umývačky riadu, práčky, práčky so sušičkou, chladničky a mrazničky viditeľné

v priestoroch predajne

 

Maloobchodníci musia zrealizovať zmenu

v priebehu 2 týždňov

Nové štítky pre rúry na klimatizátory,

bubnové sušičky 

Informácie o zmene stupnice ostatných domácich spotrebičov sa sprístupnia po uverejnení návrhu nariadení Komisiou

Plant3.png

Projekty Európskej komisie na podporu nového štítkovania

Video holder.png
image002.png

 

Nad rámec energetickej účinnosti

Slovník piktogramov a ich význam

Plant3 copy.png

Buďte na 100 % informovaný

Novým prvkom zmeneného štítku je QR kód umožňujúci spotrebiteľom získať doplňujúce informácie o spotrebiči, o ktorý majú záujem, jednoduchým naskenovaním pomocou svojich smartfónov.
Začiatkom roku 2020 budú spotrebitelia môcť v databáze výrobkov vyhľadávať energetické štítky a informačné listy výrobkov.
Webp.net-gifmaker (7).gif
Plants.png
 

Kontaktujte nás

Kolískova 1

841 05 Bratislava, Slovakia

Tel.: +421-908-733066

Email: info@applia.sk