top of page
Screen Shot 2019-12-02 at 20.41.22.png

Energetický štítok

Farebná stupnica od A po G

Screen Shot 2019-12-02 at 20.33.59.png
Screen Shot 2019-12-02 at 20.26.52.png

OUR NEW PLACE

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

Why Us

Zmena sa týka štítku,

nie spotreby energie.

Image New Energy.png

Energetický štítok od A po G.

Spotrebiteľom od marca 2021 pomôže pri rozhodovaní o správnom výbere nová stupnica pre umývačky riadu, práčky, práčky so sušičkou, chladničky vrátane chladničiek na uchovávanie vína a mrazničky. 
Toto je jednotné kontaktné miesto APPLiA pre dodávateľov, obchodníkov a spotrebiteľov.
Kliknutím získate všetky informácie o produkte podľa produktu

Spotrebiče s novým energetickým štítkom od 1. marca 2021

Zariadenia, ktoré budú podliehať budúcim zmenám stupnice
APPLiA_icon_Dishwashers-15.png
APPLiA_icon_Washers dryers-6.png
APPLiA_icon_Refrigerators-6.png
Washing machine_no background.png
Wine storage cabinet_no background.png
APPLiA_Air conditioners-4.png
APPLiA_icon_Hoods-5.png
APPLiA_icon_Washers dryers-6.png
Oven_no background.png
Water heaters_no background.png

V súvislosti s pandémiou COVID-19 a jej dopadom na činnosť výrobcov domácich spotrebičov uverejnila Európska komisia oznámenie (odkaz) o uplatňovaní nových požiadaviek na označovanie energetickej účinnosti práčok, práčok so sušičkou, umývačiek riadu, chladničiek/mrazničiek a elektronických displejov. 

 

V oznámení sú orgány dohľadu nad trhom členských štátov vyzvané, aby zobrali do úvahy túto mimoriadnu situáciu pri presadzovaní príslušných nariadení o energetickom označovaní. Najmä s cieľom zabrániť zbytočnej a nežiaducej likvidácii niektorých nových spotrebičov by sa výrobcom povolilo uvádzať na trh nahromadené zásoby výrobkov, ktoré sú označené len súčasným energetickým štítkom, a to do 1. marca 2021, t. j. štyri mesiace po termíne stanovenom v legislatíve.

How It Works

Od jesene 2019

1. novembra 2020

1. marca 2021

2022

Školenia výrobcov pre predajné tímy a obchodníkov

Výrobcovia majú zákonnú povinnosť priložiť k výrobku existujúci štítok, ako aj štítok so zmenenou stupnicou

Nové štítky pre umývačky riadu, práčky, práčky so sušičkou, chladničky a mrazničky viditeľné

v priestoroch predajne

 

Maloobchodníci musia zrealizovať zmenu

v priebehu 2 týždňov

Nové štítky pre rúry na klimatizátory,

bubnové sušičky 

Informácie o zmene stupnice ostatných domácich spotrebičov sa sprístupnia po uverejnení návrhu nariadení Komisiou

Plant3.png

Projekty Európskej komisie na podporu nového štítkovania

Video holder.png
image002.png

 

Nad rámec energetickej účinnosti

Slovník piktogramov a ich význam

Plant3 copy.png

Buďte na 100 % informovaný

Novým prvkom zmeneného štítku je QR kód umožňujúci spotrebiteľom získať doplňujúce informácie o spotrebiči, o ktorý majú záujem, jednoduchým naskenovaním pomocou svojich smartfónov.
Začiatkom roku 2020 budú spotrebitelia môcť v databáze výrobkov vyhľadávať energetické štítky a informačné listy výrobkov.
Webp.net-gifmaker (7).gif
Plants.png
Contact

Kontaktujte nás

Kolískova 1

841 05 Bratislava, Slovakia

Tel.: +421-908-733066

Email: info@applia.sk

bottom of page