top of page
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png
Screen Shot 2019-12-02 at 20.41.22.png
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png

Umývačky riadu

Dishwasher.png

Povinnosti dodávateľov

(a) aby každá umývačka riadu pre domácnosť bola dodaná s vytlačeným štítkom vo formáte stanovenom v prílohe III;

(b) aby parametre informačného listu výrobku, ktoré sú uvedené v prílohe V, boli zadané do databázy výrobkov;

(c) aby sa informačný list výrobku na osobitnú žiadosť predajcu sprístupnil v tlačenej podobe;

(d) aby obsah technickej dokumentácie stanovený v prílohe VI bol nahratý do databázy výrobkov;


(e) aby každá vizuálna reklama konkrétneho modelu umývačky riadu pre domácnosť obsahovala triedu energetickej účinnosti a rozsah tried energetickej účinnosti na štítku v súlade s prílohami VII a VIII;

(f) aby všetky technické propagačné materiály konkrétneho modelu umývačky riadu pre domácnosť vrátane internetových, v ktorých sú opísané jeho konkrétne technické parametre, zahŕňali triedu energetickej účinnosti daného modelu a rozsah dostupných tried energetickej účinnosti na štítku v súlade s prílohou VII;

(g) aby predajcovia mali k dispozícii elektronický štítok vo formáte a s informáciami podľa prílohy III pre každý model umývačky riadu pre domácnosť;

​(h) aby predajcovia mali k dispozícii elektronický informačný list výrobku podľa prílohy V pre každý model umývačky riadu pre domácnosť.

Povinnosti obchodníkov

(a) aby bola každá umývačka riadu pre domácnosť v mieste predaja vrátane obchodných veľtrhov označená štítkom, ktorý poskytol dodávateľ v súlade s článkom 3 bodom 1 písm. a), pričom štítok musí byť na vstavaných umývačkách riadu pre domácnosť jasne viditeľný, a pri všetkých ostatných umývačkách riadu pre domácnosť musí byť jasne viditeľný na povrchu prednej strany umývačky riadu pre domácnosť alebo na jej vrchnej strane;

(b) aby štítok a informačný list výrobku boli v prípade predaja na diaľku poskytnuté v súlade s prílohami VII a VIII;

(c) aby každá vizuálna reklama konkrétneho modelu umývačky riadu pre domácnosť obsahovala triedu energetickej účinnosti daného modelu a rozsah dostupných tried energetickej účinnosti na štítku v súlade s prílohou VII;

(d) aby všetky technické propagačné materiály konkrétneho modelu umývačky riadu pre domácnosť vrátane internetových, v ktorých sú opísané jeho konkrétne technické parametre, zahŕňali triedu energetickej účinnosti daného modelu a rozsah dostupných tried energetickej účinnosti na štítku v súlade s prílohou VII.

Kontaktujte nás

Kolískova 1

841 05 Bratislava, Slovakia

Tel.: +421-908-733066

Email: info@applia.sk

bottom of page