Práčky

(a)  aby bola každá práčka alebo práčka so sušičkou pre domácnosť v mieste predaja vrátane obchodných veľtrhov označená štítkom, ktorý poskytujú dodávatelia v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. a), pričom štítok musí byť na vstavaných spotrebičoch jasne viditeľný, a pri všetkých ostatných spotrebičoch musí byť jasne viditeľný zvonka na prednej alebo hornej strane práčky alebo práčky so sušičkou pre domácnosť;

​(b) aby štítok a informačný list výrobku boli v prípade predaja na diaľku alebo cez internet poskytnuté v súlade s prílohami VII a VIII;

(c)  aby každá vizuálna reklama konkrétneho modelu práčky alebo práčky so sušičkou pre domácnosť obsahovala triedu energetickej účinnosti daného modelu a rozsah dostupných tried energetickej účinnosti na štítku v súlade s prílohou VII;

(d)  aby všetky technické propagačné materiály konkrétneho modelu práčky alebo práčky so sušičkou pre domácnosť vrátane internetových, v ktorých sú opísané jeho konkrétne technické parametre, zahŕňali triedu energetickej účinnosti daného modelu a rozsah dostupných tried energetickej účinnosti na štítku v súlade s prílohou VII.

Kontaktujte nás

Kolískova 1

841 05 Bratislava, Slovakia

Tel.: +421-908-733066

Email: info@applia.sk

Bld Brand Whitlock 114 

1200 Brussels

Belgium

+32 2 738 78 10

  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon