Screen Shot 2019-12-02 at 20.41.22.png

Енергийният етикет 

Цветна дъга от A до G

OUR NEW PLACE

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

Screen Shot 2019-12-02 at 20.26.52.png
Screen Shot 2019-12-02 at 20.33.59.png
 

Променя се етикетът,

но не и консумацията на енергия.

Image New Energy.png

Енергийният етикет от A до G.

Считано от март 2021 г., нова скала за съдомиялни машини, перални машини, перални машини със сушилня, хладилници, включително охладители за вино, и фризери ще помага на потребителите да направят правилния избор. Това е мястото на APPLiA за пазаруване «на едно гише», което е предназначено за доставчици, търговци и потребители.
Информация за различните продуктови групи
Уреди с нов етикет от март 2021 г.
APPLiA_icon_Dishwashers-15.png
APPLiA_icon_Washers dryers-6.png
APPLiA_icon_Refrigerators-6.png
Washing machine_no background.png
Wine storage cabinet_no background.png
Уреди, които ще подлежат на бъдещо преразглеждане
APPLiA_Air conditioners-4.png
APPLiA_icon_Hoods-5.png
APPLiA_icon_Washers dryers-6.png
Oven_no background.png
Water heaters_no background.png

В ситуацията на пандемията от COVID-19 и нейното въздействие върху операциите на производителите на домакински уреди, Европейската Комисия публикува Известие  (link) относно приложението на изискванията за енергийно етикетиране на перални машини, комбинирани перални със сушилня, съдомиялни машини, хладилници/фризери и електронни дисплеи.

 

Известието приканва органите за надзор на пазара на държавите-членки да вземат под внимание тази извънредна ситуация в дейностите си за контрол на прилагането на регламентите за енергийно етикетиране. В частност, за да се избегне ненужно и нежелано бракуване на някои нови уреди, на производителите ще бъде разрешено да  пускат на пазара натрупаните на склад продукти само с настоящия енергиен етикет до 1 март 2021 г., т.е. четири месеца след посочения краен срок в законодателството.

 

От есента на 2019 г

1 ноември 2020 г

1 март 2021 г

2025

2030

Обучения на производителите на екипите по продажби и търговците

Съгласно приложимото законодателство, производителите ще доставят с продуктите както съществуващите етикети, така и тези с новата скала 

Новите етикети за съдомиялни машини, перални машини, перални машини със сушилня, хладилници и фризери се поставят на видно място в местата за продажба 

 

Търговците трябва да извършат промяната в рамките на 2 седмици

Нови етикети за фурни, климатици, сушилни и специализирани охладителни уреди

Нови етикети за бойлери и отоплителни уреди

Plant3.png

Въпроси и отговори

Questions and Answers.png
Какви са основните промени?
Журналист ли сте?
Къде да открием стари и нови етикети?

Потребител ли сте?

Защо пералната машина с клас А+++, която току-що закупих, ще стане клас „Е“?


Законодателството на ЕС за енергийно етикетиране беше изменено за следните
продукти: съдомиялни машини, перални машини, комбинирани перални със
сушилня, хладилници, вкл. уреди за съхранение на вино, и фризери. Новият
енергиен етикет с QR-кода ще се прилага от 1 март 2021 г. и до тази дата може да се
игнорира.
Енергийната ефективност на уреда, който току-що сте закупили, остава същата.
Променя се само класът, т.е. буквата на енергийния етикет, но не и ефективността
на продукта.
Законодателството изисква всеки уред да се доставя с два етикета- сегашния и
новия.
Защо в опаковката на моя наскоро закупен домакински уред има два етикета?


Законодателството на ЕС за енергийно етикетиране беше изменено за следните
продукти: съдомиялни машини, перални машини, комбинирани перални със
сушилня, хладилници, вкл. уреди за съхранение на вино, и фризери. Новият
енергиен етикет с QR-кода ще се прилага от 1 март 2021 г. и до тази дата може да се
игнорира.
Законодателството изисква всеки уред да се доставя с два етикета- сегашния и
новия.
Защо има два етикета в опаковката на наскоро закупения от мен домакински уред и защо те показват два различни класа?


Законодателството на ЕС за енергийно етикетиране беше изменено за следните
продукти: съдомиялни машини, перални машини, комбинирани перални със
сушилня, хладилници, вкл. уреди за съхранение на вино, и фризери. Новият
енергиен етикет с QR-кода ще се прилага от 1 март 2021 г. и до тази дата може да се
игнорира.
Все пак, фактът, че виждате един етикет с клас А+++ и един с клас F не означава,
че уредът, който сте закупили, е различен от този, който сте видели в магазина или
на уеб страницата, от които сте го закупили.
Енергийната ефективност на уреда остава същата. Променя се само класът, т.е.
буквата на енергийния етикет, но не и ефективността на продукта.
Законодателството изисква всеки уред да се доставя с два етикета- сегашния и
новия.
Защо класът на енергийна ефективност се променя толкова много?


Новият енергиен етикет на ЕС се въвежда, за да даде възможност за разграничаване
на по-напредналите в технологично отношение домакински уреди. В зависимост от
нивото на ефективност, която те достигат, на тях ще им бъде определен различен
клас от енергийната скала на етикета. Законодателите на ЕС решиха да променят
скалата на сегашния етикет, оставяйки най-горните класове празни, за да оставят
пространство за развитие на бъдещите уреди.
Няма пряка връзка между старите и новите класове, защото новият енергиен етикет
се изчислява на основата на нов метод за изпитване. Затова домакинските уреди ще
бъдат класифицирани различно на новия енергиен етикет. Ефективността на уреда
остава същата. Променя се само класът, т.е. буквата на енергийния етикет, но не и
ефективността на продукта.

Video holder.png

Проекти на Европейската комисия, които са в

подкрепа на новия етикет

 

Отвъд енергийната ефективност

Речник на иконите и тяхното значение?

Plant3 copy.png

Бъдете

информирани на 100%

Нов елемент на новия етикет е QR кодът, който позволява на потребителите да получат допълнителна информация за уреда, от който се интересуват, като сканират QR кода със своя смартфон.

В началото на 2020 г. потребителите ще могат да търсят енергийни етикети и информационни листове за продуктите в продуктовата база данни.

Webp.net-gifmaker (7).gif
Plants.png
 

Свържете се