Енергийният етикет 

Цветна дъга от A до G

OUR NEW PLACE

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

 

Променя се етикетът,

но не и консумацията на енергия.

Енергийният етикет от A до G.

Считано от март 2021 г., нова скала за съдомиялни машини, перални машини, перални машини със сушилня, хладилници, включително охладители за вино, и фризери ще помага на потребителите да направят правилния избор. Това е мястото на APPLiA за пазаруване «на едно гише», което е предназначено за доставчици, търговци и потребители.
Информация за различните продуктови групи
Уреди с нов етикет от март 2021 г.
Уреди, които ще подлежат на бъдещо преразглеждане

В ситуацията на пандемията от COVID-19 и нейното въздействие върху операциите на производителите на домакински уреди, Европейската Комисия публикува Известие  (link) относно приложението на изискванията за енергийно етикетиране на перални машини, комбинирани перални със сушилня, съдомиялни машини, хладилници/фризери и електронни дисплеи.

 

Известието приканва органите за надзор на пазара на държавите-членки да вземат под внимание тази извънредна ситуация в дейностите си за контрол на прилагането на регламентите за енергийно етикетиране. В частност, за да се избегне ненужно и нежелано бракуване на някои нови уреди, на производителите ще бъде разрешено да  пускат на пазара натрупаните на склад продукти само с настоящия енергиен етикет до 1 март 2021 г., т.е. четири месеца след посочения краен срок в законодателството.

 

От есента на 2019 г

1 ноември 2020 г

1 март 2021 г

2025

2030

Обучения на производителите на екипите по продажби и търговците

Съгласно приложимото законодателство, производителите ще доставят с продуктите както съществуващите етикети, така и тези с новата скала 

Новите етикети за съдомиялни машини, перални машини, перални машини със сушилня, хладилници и фризери се поставят на видно място в местата за продажба 

 

Търговците трябва да извършат промяната в рамките на 2 седмици

Нови етикети за фурни, климатици, сушилни и специализирани охладителни уреди

Нови етикети за бойлери и отоплителни уреди

Въпроси и отговори

Какви са основните промени?
Журналист ли сте?
Къде да открием стари и нови етикети?

Потребител ли сте?

Защо пералната машина с клас А+++, която току-що закупих, ще стане клас „Е“?


Законодателството на ЕС за енергийно етикетиране беше изменено за следните
продукти: съдомиялни машини, перални машини, комбинирани перални със
сушилня, хладилници, вкл. уреди за съхранение на вино, и фризери. Новият
енергиен етикет с QR-кода ще се прилага от 1 март 2021 г. и до тази дата може да се
игнорира.
Енергийната ефективност на уреда, който току-що сте закупили, остава същата.
Променя се само класът, т.е. буквата на енергийния етикет, но не и ефективността
на продукта.
Законодателството изисква всеки уред да се доставя с два етикета- сегашния и
новия.
Защо в опаковката на моя наскоро закупен домакински уред има два етикета?


Законодателството на ЕС за енергийно етикетиране беше изменено за следните
продукти: съдомиялни машини, перални машини, комбинирани перални със
сушилня, хладилници, вкл. уреди за съхранение на вино, и фризери. Новият
енергиен етикет с QR-кода ще се прилага от 1 март 2021 г. и до тази дата може да се
игнорира.
Законодателството изисква всеки уред да се доставя с два етикета- сегашния и
новия.
Защо има два етикета в опаковката на наскоро закупения от мен домакински уред и защо те показват два различни класа?


Законодателството на ЕС за енергийно етикетиране беше изменено за следните
продукти: съдомиялни машини, перални машини, комбинирани перални със
сушилня, хладилници, вкл. уреди за съхранение на вино, и фризери. Новият
енергиен етикет с QR-кода ще се прилага от 1 март 2021 г. и до тази дата може да се
игнорира.
Все пак, фактът, че виждате един етикет с клас А+++ и един с клас F не означава,
че уредът, който сте закупили, е различен от този, който сте видели в магазина или
на уеб страницата, от които сте го закупили.
Енергийната ефективност на уреда остава същата. Променя се само класът, т.е.
буквата на енергийния етикет, но не и ефективността на продукта.
Законодателството изисква всеки уред да се доставя с два етикета- сегашния и
новия.
Защо класът на енергийна ефективност се променя толкова много?


Новият енергиен етикет на ЕС се въвежда, за да даде възможност за разграничаване
на по-напредналите в технологично отношение домакински уреди. В зависимост от
нивото на ефективност, която те достигат, на тях ще им бъде определен различен
клас от енергийната скала на етикета. Законодателите на ЕС решиха да променят
скалата на сегашния етикет, оставяйки най-горните класове празни, за да оставят
пространство за развитие на бъдещите уреди.
Няма пряка връзка между старите и новите класове, защото новият енергиен етикет
се изчислява на основата на нов метод за изпитване. Затова домакинските уреди ще
бъдат класифицирани различно на новия енергиен етикет. Ефективността на уреда
остава същата. Променя се само класът, т.е. буквата на енергийния етикет, но не и
ефективността на продукта.

Проекти на Европейската комисия, които са в

подкрепа на новия етикет

 

Отвъд енергийната ефективност

Речник на иконите и тяхното значение?

Бъдете

информирани на 100%

Нов елемент на новия етикет е QR кодът, който позволява на потребителите да получат допълнителна информация за уреда, от който се интересуват, като сканират QR кода със своя смартфон.

В началото на 2020 г. потребителите ще могат да търсят енергийни етикети и информационни листове за продуктите в продуктовата база данни.

 

Свържете се

Bld Brand Whitlock 114 

1200 Brussels

Belgium

+32 2 738 78 10

  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon