top of page
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png
Screen Shot 2019-12-02 at 20.41.22.png
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png

Съдомиялни

Dishwasher.png

Задължения на доставчиците

(а) всяка домакинска съдомиялна машина се доставя с отпечатан етикет във формата, посочен в Приложение III;

(б) параметрите на продуктовия информационен лист, посочени в Приложение V, са въведени в продуктовата база данни;

(в) ако изрично е поискано от търговеца, продуктовият информационен лист се предоставя в печатна форма;

(г) съдържанието на техническата документация, определено в Приложение VI, е въведено в продуктовата база данни;

(д) всяка визуална реклама на определен модел домакинска съдомиялна машина съдържа класа на енергийна ефективност и диапазона на класовете на енергийна ефективност, посочени на етикета, в съответствие с Приложение VIIи Приложение VIII;

(е) всички технически промоционални материали, отнасящи се за определен модел домакинска съдомиялна машина, включително в Интернет, които описват неговите конкретни технически параметри, съдържат класа на енергийна ефективност на този модел и диапазона на класовете на енергийна ефективност,  посочени на етикета, в съответствие с Приложение VII;

(ж) за всеки модел домакинска съдомиялна машина на търговците се предоставя електронен етикет във формата и с информацията, посочени в Приложение III;

(з) за всеки модел домакинска съдомиялна машина на търговците се предоставя електронен продуктов информационен лист, в съответствие с Приложение V;

Задължения на търговците

(а) на мястото на продажба, включително на търговски изложения, всяка домакинска съдомиялна машина е с етикета, предоставен от доставчиците в съответствие с т. 1(a) от чл. 3, като за домакинските съдомиялни машини за вграждане етикетът е поставен така, че да се вижда ясно, а за всички останали домакински съдомиялни машини – така, че да се вижда ясно на външната страна или на предната или горната страна на домакинската съдомиялна машина;

 

(б) при продажбa от разстояние етикетът и продуктовият информационен лист се предоставят в съответствие с Приложения VII и VIII;

 

(в) всяка визуална реклама на определен модел домакинска съдомиялна машина съдържа класа на енергийна ефективност на модела и диапазона на класовете на енергийна ефективност, посочени на етикета, в съответствие с Приложение VII;

 

(г) всички технически промоционални материали, отнасящи се за определен модел домакинска съдомиялна машина, включително в Интернет, които описват нейните конкретни технически параметри, съдържат класа на енергийна ефективност на този модел и диапазона на класовете на енергийна ефективност, посочени на етикета, в съответствие с Приложение VII;

 

(д) едноканалните климатици трябва да бъдат обозначени като „локални климатици“ върху опаковката, в продуктовата документация и във всички рекламни материали, независимо дали са на електронен или хартиен носител.

Текстовете “задължения на доставчиците и задължения на търговците“ се основават на делегирания регламент на Комисията, достъпен по-долу след натискане въху бутон „ Делегиран акт“.

EnergyLabels_dishwashers_OK.jpg
Plants.png

Свържете се

bottom of page