top of page
Screen Shot 2019-12-02 at 20.33.59.png

Хладилници и фризери

Fridge.png

Задължения на доставчиците

а) всеки хладилен уред се доставя с отпечатан етикет във формата, определен в Приложение III;

б) параметрите от продуктовия информационен лист, определени в Приложение V, са вписани в продуктовата база данни;

в) при изрично искане на търговеца, продуктовият информационен лист се предоставя в печатна форма;

г) съдържанието на техническата документация, определено в Приложение VI, се въвежда в продуктовата база данни;

д) всяка визуална реклама за определен модел хладилен уред съдържа класа на енергийна ефективност и диапазона на класовете на енергийната ефективност, присъстващи върху етикета, в съответствие с Приложение VII и Приложение VIII;

 

е) всеки технически рекламен материал, отнасящ се за определен модел хладилен уред, включително технически рекламни материали в интернет, в който се описват конкретни технически параметри на продукта, съдържа класа на енергийна ефективност на този модел и диапазона на класовете на енергийна ефективност, присъстващи върху етикета, в съответствие с Приложение VII;

ж) за всеки модел хладилен уред на търговците се предоставя електронен етикет във формата и с информацията, определени в Приложение III;

з) за всеки модел хладилен уред на търговците се предоставя електронен продуктов лист, определен в Приложение V. 

Задължения на търговците

а) всеки хладилен уред на мястото на продажба, включително на търговски изложения, е с етикет, предоставен от доставчиците в съответствие с член 3, параграф 1, буква а), като етикетът за уредите за вграждане се поставя по такъв начин, че да бъде ясно видим, а за всички други хладилни уреди — по такъв начин, че да бъде ясно видим на външната страна на лицето или отгоре на хладилния уред; 

б) в случай на продажба от разстояние, етикетът и продуктовият информационен лист се предоставят в съответствие с Приложения VII и VIII;

в) всяка визуална реклама за определен модел хладилен уред, в това число по интернет, съдържа класа на енергийна ефективност и диапазона на класовете на енергийната ефективност, присъстващи в етикета, в съответствие с Приложение VII;

г) всеки технически рекламен материал, отнасящ се за конкретен модел хладилен уред, включително технически рекламни материали в интернет, в който се описват конкретни технически параметри на продукта, съдържа класа на енергийна ефективност на този модел и диапазона на класовете на енергийна ефективност, присъстващи в етикета, в съответствие с Приложение VII;

EnergyLabels_Fridge_OK.png
Plants.png

Свържете се

bottom of page