top of page
Screen Shot 2019-12-02 at 20.33.59.png

Şarap Saklama Dolapları

WS.png

Tedarikçilerin yükümlülükleri

Soğutma cihazı tedarikçisi,

 

a) Her bir soğutma cihazını Ek - III 'te yer alan formata uygun bir şekilde, basılmış olan etiket ile birlikte tedarik eder.

 

b) Ek V’te belirtildiği şekilde, ürün bilgi formundaki parametreleri ürün veri tabanına tanımlar.

 

c) Satıcı tarafından talep edilmesi halinde, soğutma cihazı için ürün bilgi formunu basılı halde sunar.

 

d) Ek-VI doğrultusunda hazırlanan teknik dosyanın içeriğini ürün bilgi formuna tanımlar.

 

e) Belirli bir soğutma cihazı modeli için herhangi bir görsel reklamı, Ek- VII uyarınca etikette bulunan enerji verimlilik sınıfını ve enerji verimliliği sınıfların aralığını içerecek şekilde hazırlar.

 

f) Elektronik ortam dahil olmak üzere, belirli bir soğutma cihazı modeline ilişkin, belirli teknik parametrelerini açıklayan herhangi teknik tanıtım materyali, bu modelin enerji verimlilik sınıfını ve EK-VII ve Ek VII uyarınca etiket üzerinde bulunan enerji verimliliği sınıflarının aralığını içerecek şekilde düzenler.

 

g) Ek-III’te belirtilen formatta ve bilgi içeren elektronik etiketi, her bir soğutma cihazı modeli için satıcılara temin eder.

 

h) Ek- V’te belirtilen ürün bilgi formunu, her bir soğutma cihazı modeli için satıcıya temin eder.

Bayilerin yükümlülükleri

Soğutma cihazı satıcısı,

 

a) Tedarikçi tarafından Madde 3 1(a)fıkrası uyarınca temin edilen etiketi, ticari fuarlar dâhil olmak üzere satış noktasındaki ankastre modelleri de dâhil olmak üzere, her bir soğutma cihazı modeli için ön veya üst dış tarafında açıkça görülecek şekilde teşhir eder.

 

b) Mesafeli satış durumunda, etiketi ve ürün bilgi formunu Ek-VII ve Ek-VIII’e uygun olacak şekilde temin eder.

 

c) Belirli bir soğutma cihazı modeli için hazırlanan görsel reklamda, söz konusu modelin enerji verimlilik sınıfını ve Ek-VII ve Ek VIII'e uygun olarak etiket üzerinde mevcut enerji verimliliği sınıf aralığının içermesini sağlar.

 

d) Belirli bir soğutma cihazı modelini ele alan ve bu modele özgü teknik özellikleri açıklayan internette de yer alan her türlü teknik tanıtım materyalinde, söz konusu modelin enerji sınıflarının aralığını ve etiketteki mevcut enerji verimliliği sınıf değerlerini Ek-VII ve Ek  VIII’e uygun olarak belirtir.

EnergyLabels_Wine_Storage_OK.jpg
WINE annual energy consumption (AE) TK.p
Plants.png

Bize ulaşın

bottom of page