top of page
Screen Shot 2019-12-02 at 20.33.59.png

Chłodziarki do wina

WS.png

Obowiązki dostawców (producentów i importerów)

a) każda chłodziarka do wina powinna być dostarczane wraz z drukowaną etykietą uwzględniającą format określony w załączniku III;

b) parametry z karty informacyjnej produktu, określone w załączniku V, powinny być wprowadzone do bazy danych produktów;

c) na specjalne żądanie sprzedawcy, karta informacyjna produktu powinna być udostępniona w formie drukowanej;

d) treść dokumentacji technicznej, określona w załączniku VI, powinna być wprowadzona do bazy danych produktów;

e) wszelkie reklamy wizualne konkretnych modeli chłodziarek do wina powinny zawierać klasę efektywności energetycznej i zakres dostępnych klas efektywności energetycznej, zgodnie z załącznikiem VII i VIII;

f) wszelkie promocyjne materiały techniczne dotyczące konkretnego modelu chłodziarki do wina, w tym promocyjne materiały techniczne w intrenecie, w których opisano jego konkretne parametry techniczne, powinny zawierać klasę efektywności energetycznej tego modelu i zakres dostępnych klas efektywności energetycznej, zgodnie z załącznikiem VII;

g) etykietę elektroniczną każdego modelu chłodziarki do wina należy udostępnić dystrybutorom w formacie określonym w załączniku III oraz uwzględniającą informacje określone w załączniku III;

h) elektroniczną kartę informacyjną każdego modelu chłodziarki do wina należy udostępnić dystrybutorom zgodnie z Załącznikiem V.

Obowiązki dystrybutorów

a) każda chłodziarka do wina powinna być zaopatrzona w punkcie sprzedaży, w tym na targach, w dostarczoną przez dostawców zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. a) etykietę, umieszczoną w taki sposób, aby była wyraźnie widoczna na zewnętrznej powierzchni przedniej lub górnej urządzenia chłodniczego;

b) w przypadku sprzedaży na odległość etykieta i karta informacyjna produktu powinny być dostarczane zgodnie z załącznikami VII i VIII;

c) wszelkie reklamy wizualne konkretnego modelu chłodziarki do wina, w tym w intrenecie, powinny zawierać klasę efektywności energetycznej i zakres dostępnych klas efektywności energetycznej, zgodnie z załącznikiem VII;

d) wszelkie promocyjne materiały techniczne dotyczące konkretnego modelu chłodziarki do wina, w tym promocyjne materiały techniczne w intrenecie, w których opisano jego konkretne parametry techniczne, powinny zawierać klasę efektywności energetycznej tego modelu i zakres dostępnych klas efektywności energetycznej, zgodnie z załącznikiem VII;

Teksty “obowiązki dostawców i obowiązki dilerów” odnoszą się to rozporządzenia delegowanego Komisji dostępnego po kliknięciu na “Akty Delegowane”.

EnergyLabels_Wine_Storage_OK.jpg
Plants.png

Skontaktuj się

bottom of page