top of page
Screen Shot 2019-12-02 at 20.33.59.png

Vinskap

WS.png

Krav til leverandør

(a) Hvert product leveres med en trykt energimerke som beskrevet i Annex III;


(b) Informasjonen gitt på produktarket, som beskrevet i Annex V, er lagt inn i produktdatabasen;


(c) Om forespurt fra forhandler, skal produktinformasjonen være tilgjengelig i trykt format;


(d) Innholdet i den tekniske dokumentasjonen, som beskrevet i Annex IV, er lagt inn i produktdatabasen;

(e) Enhver visuell anonnsering for et spesifikt kjøleprodukt skal inneholde energiklassen og de tilgjengelige energiklasser på etiketten, som beskrevet i Annex VII og Annex VIII.


(f) Ethvert teknisk reklamemateriell som omfatter en spesifikk modell kjøleprodukt, og som omfatter tekniske parameter, skal inneholde etikett med energiklasse og energiklasse skalaen i henhold til Annex VII. Dette gjelder også for innhold publisert på internett;


(g) En elektronisk etikett med informasjon som beskrevet I Annex III, er tilgjengelig for de ulike modellene for forhandlere;

(h) Et elektronisk produktark, som beskrevet i Annex V, er tilgjengelig for forhandlere. Gjelder alle modeller kjøleprodukter.

Krav til forhandlere

(a) Alle kjøleprodukter, som stilles ut for salg, inkludert på messer, skal ha etikketten som er levert med fra leverandør i henhold til punkt 1(a) i Artikkel 3. For innbyggingsprodukter skal etiketten være tydelig synlig. For alle andre typer kjøeprodukter skal den være tydlig synlig på utsiden av produktet, enten på fronten eller på toppen;

(b) Ved fjernsalg skal etiktten og produktarket vedlegges som beskrevet i Anneks VII og VIII;

(c) Enhver synlig annonsering for en spesifikk modell av kjøleprodukt, skal inneholde etikett med energiklasse og energiklasse skalaen i henhold til Annex VII. Dette gjelder også for innhold publisert på internet;

(d) Ethvert teknisk reklamemateriell som omfatter en spesifikk modell av et kjøleprodukt, som beskriver de tekniske parameter, skal inneholde modellens energiklasse og energiklasse skalaen i henhold til Annex VIII. Dette gjelder også for innhold publisert på internet.

EnergyLabels_Wine_Storage_OK.jpg
Plants.png

Ta kontakt

bottom of page