top of page
Screen Shot 2019-12-02 at 20.33.59.png

Vinkøleskabe

WS.png

Krav til leverandører

(a) alle køleapparater forsynes med en trykt etiket i det format, der beskrives i Bilag lll.


(b) parametrene i produktdatabladet beskrevet i Bilag V indlæses i produktdatabasen.


(c) produktdatabladet skal gøres tilgængeligt i papirform, hvis forhandlere anmoder om det.


(d) indholdet af den tekniske dokumentation beskrevet i Bilag Vl indlæses i produktdabasen.

(e) alle visuelle reklamer for en specifik køleapparatmodel angiver modellens energiklassificering samt energimærkets skala i overenstemmelse med Bilag Vll og Vlll.


(f) alt teknisk reklamemateriale vedrørende en specifik køleapparatmodel, også reklamemateriale på internettet, som beskriver dens tekniske parametre, angiver modellens energiklassificering samt energimærkets skala i overensstemmelse med Bilag Vll.


(g) et elektronisk mærke i det format og med den information, der beskrives i Bilag lll, gøres tilgængeligt for forhandlere af alle typer køleapparater.

(h) et elektronisk produktdatablad, som beskrevet i Bilag V, gøres tilgængeligt for forhandlere af alle køleapparatmodeller.

Krav til forhandlerne

(a) alle køleapparater bærer på salgstidspunktet, også på messer, det mærke der er vedlagt af leverandørerne i overenstemmelse med punkt 1(a) i paragraf 3. Mærket skal på indbyggede produkter plceres på en sådan måde, at det er klart synligt på ydersiden foran eller på toppen af køleapparatet.

(b) I tilfælde af fjernsalg eller salg på internettet medfølger energimærke og produktdatabladet i overensstemmelse med Bilag Vll og Vlll.

(c) alle visuelle reklamer for en specifik køleapparatmodel også på internettet angiver modellens energiklassificering samt energimærkets skala i overensstemmelse med Bilag Vll.

(d) alt teknisk reklamemateriale vedrørende en specifik køleapparatmodel, også teknisk reklamemateriale på internettet, som beskriver dens tekniske parametre angiver produktets energiklassificering samt energimærkets skala i overensstemmelse med Bilag Vll.

Teksternes ”krav til leverandører og krav til forhandlere” er baseret på Kommissionens Delegerede Forordning, der er tilgængelig nedenfor ved klikke på ”delegeret retsakt”.

EnergyLabels_Wine_Storage_OK.jpg
Plants.png

Kontakt

bottom of page