Vinkøleskabe

Krav til leverandører

(a) alle køleapparater forsynes med en trykt etiket i det format, der beskrives i Bilag lll.


(b) parametrene i produktdatabladet beskrevet i Bilag V indlæses i produktdatabasen.


(c) produktdatabladet skal gøres tilgængeligt i papirform, hvis forhandlere anmoder om det.


(d) indholdet af den tekniske dokumentation beskrevet i Bilag Vl indlæses i produktdabasen.

(e) alle visuelle reklamer for en specifik køleapparatmodel angiver modellens energiklassificering samt energimærkets skala i overenstemmelse med Bilag Vll og Vlll.


(f) alt teknisk reklamemateriale vedrørende en specifik køleapparatmodel, også reklamemateriale på internettet, som beskriver dens tekniske parametre, angiver modellens energiklassificering samt energimærkets skala i overensstemmelse med Bilag Vll.


(g) et elektronisk mærke i det format og med den information, der beskrives i Bilag lll, gøres tilgængeligt for forhandlere af alle typer køleapparater.

(h) et elektronisk produktdatablad, som beskrevet i Bilag V, gøres tilgængeligt for forhandlere af alle køleapparatmodeller.

Krav til forhandlerne

(a) alle køleapparater bærer på salgstidspunktet, også på messer, det mærke der er vedlagt af leverandørerne i overenstemmelse med punkt 1(a) i paragraf 3. Mærket skal på indbyggede produkter plceres på en sådan måde, at det er klart synligt på ydersiden foran eller på toppen af køleapparatet.

(b) I tilfælde af fjernsalg eller salg på internettet medfølger energimærke og produktdatabladet i overensstemmelse med Bilag Vll og Vlll.

(c) alle visuelle reklamer for en specifik køleapparatmodel også på internettet angiver modellens energiklassificering samt energimærkets skala i overensstemmelse med Bilag Vll.

(d) alt teknisk reklamemateriale vedrørende en specifik køleapparatmodel, også teknisk reklamemateriale på internettet, som beskriver dens tekniske parametre angiver produktets energiklassificering samt energimærkets skala i overensstemmelse med Bilag Vll.

Teksternes ”krav til leverandører og krav til forhandlere” er baseret på Kommissionens Delegerede Forordning, der er tilgængelig nedenfor ved klikke på ”delegeret retsakt”.

Kontakt

Bld Brand Whitlock 114 

1200 Brussels

Belgium

+32 2 738 78 10

  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon