top of page
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png
Screen Shot 2019-12-02 at 20.26.52.png

Instalații pentru încălzirea apei

Water Heaters.png

Responsabilitățile furnizorilor

(a) pentru fiecare instalație pentru încălzirea apei care se conformează claselor de randament energetic aferent încălzirii apei prevăzute la punctul 1 din anexa II, este furnizată o etichetă tipărită care respectă formatul și conținutul informațiilor prevăzute la punctul 1.1 din anexa III astfel: în cazul instalațiilor cu pompă de căldură pentru încălzirea apei, eticheta tipărită este furnizată cel puțin în ambalajul generatorului de căldură; în cazul instalațiilor pentru încălzirea apei destinate utilizării în cadrul pachetelor de instalații pentru încălzirea apei și dispozitive solare, se furnizează, pentru fiecare instalație pentru încălzirea apei, o etichetă care să respecte formatul și conținutul informațiilor prevăzute la punctul 3 din anexa III;

(b) o fișă a produsului, în conformitate cu punctul 1 din anexa IV, este furnizată pentru fiecare instalație pentru încălzirea apei, astfel: în cazul instalațiilor cu pompă de căldură pentru încălzirea apei, fișa produsului este furnizată cel puțin pentru generatorul de căldură; în cazul instalațiilor pentru încălzirea apei destinate utilizării în cadrul pachetelor de instalații pentru încălzirea apei și dispozitive solare, se furnizează o a doua fișă, în conformitate cu punctul 4 din anexa IV;

 

 

(c) documentația tehnică, astfel cum este stabilită la punctul 1 din anexa V, este transmisă, la cerere, autorităților din statele membre și Comisiei;

 

(d) toate reclamele legate de un anumit model de instalație pentru încălzirea apei care conțin informații legate de energie sau de preț includ o mențiune privind clasa de randament energetic aferent încălzirii apei în condiții climatice medii pentru modelul respectiv;

 

(e) toate materialele tehnice promoționale referitoare la un anumit model de instalație pentru încălzirea apei, care descriu parametrii tehnici specifici acestuia, includ o mențiune privind clasa de randament energetic aferentă încălzirii apei în condiții climatice medii pentru modelul respectiv.

 

 

(f) pentru fiecare model de instalație pentru încălzirea apei care se conformează claselor de randament energetic aferent încălzirii apei prevăzute la punctul 1 din anexa II, se pune la dispoziția distribuitorilor o etichetă electronică, în formatul și cu informațiile specificate la punctul 1.1 din anexa III;

 

(g) pentru fiecare model de instalație pentru încălzirea apei, se pune la dispoziția distribuitorilor o fișă electronică a produsului, astfel cum se specifică la punctul 1 din anexa IV, iar pentru modelele de instalații cu pompă de căldură pentru încălzirea apei, se pune la dispoziția distribuitorilor cel puțin fișa electronică a generatorului de căldură.

Responsabilitățile distribuitorilor

a) la punctul de vânzare, fiecare instalație pentru încălzirea apei poartă eticheta pusă la dispoziție de furnizori în conformitate cu articolul 3 alineatul (1), astfel cum este stabilită la punctul 1 din anexa III, pe partea exterioară frontală a aparatului, astfel încât să fie clar vizibilă; prin care orice ofertă pentru pachet specific include eficiența energetică pentru încălzirea apei și clasa de eficiență energetică pentru încălzirea apei, în condiții de climat mediu, mai rece sau mai cald, după cum este aplicabil, prin afișarea pe ambalaj a etichetei stablilită de punctul 3, al Anexei III și asigurând fișa stabilită la punctul 4 anexa IV, completată în mod corespunzător, in funcție de caracteristicile pachetului respectiv.

 

(b) instalațiile pentru încălzirea apei oferite spre vânzare, închiriere sau cumpărare cu plata în rate, în cazul cărora nu se poate aștepta ca utilizatorul final să vadă produsul expus, sunt comercializate împreună cu informațiile puse la dispoziție de furnizori în conformitate cu punctul 1 din anexa VI, cu excepția cazului în care oferta se face prin internet, caz în care se aplică dispozițiile din anexa X;

 

(c) toate reclamele referitoare la un anumit model de instalație pentru încălzirea apei care conțin informații legate de energie sau de preț includ o mențiune privind clasa de randament energetic aferent încălzirii apei în condiții climatice medii pentru modelul respectiv;

 

(d) toate materialele tehnice promoționale referitoare la un anumit model de instalație pentru încălzirea apei care descriu parametrii tehnici specifici acestuia includ o mențiune privind clasa de randament energetic aferent încălzirii apei în condiții climatice medii pentru modelul respectiv.

Textele “responsabilități ale furnizorilor și responsabilități ale distribuitorilor” se bazează pe Regulamentele Delegate ale Comisiei, accesibile mai jos dând clic pe “Regulamente Delegate”

label_water_heaters_conventional.png

Contactați-ne

bottom of page