top of page

Varmtvannsberedere

Electric local water heater .png

Krav til leverandør

(a) En trykt etikett utformet i henhold til Annex III skal følge med hver type varmtvanns bereder i henhold til Annex II. For beredere med varmepumpe skal etiketten som et minimum være i pakken til varmegeneratoren; for beredere planlagt brukt i kombinasjon med soscelle enheter, en ekstra etikett er nødvendig. Denne skal være i henhold til informasjon gitt i Annex III gjeldene for hver bereder;

(b) Et produktark, som beskrevet i Annex IV, følger med hver type bereder; for beredere med varmepumpe er produktarket som et minimum vedlagt for varmegeneratoren; for beredere som er planlagt brukt i kombinasjon med solcelle enheter, ytterligere et produktark, som beskrevet i Annex IV er vedlagt;

(c) Teknisk dokumentasjon, som beskrevet i Annex V, er tilgjengelig på forespørsel hos myndighetene;

(d) Enhver annonsering av en spesifikk modell av varmtvannsbereder som inneholder informasjon om pris eller energiforbruk, skal ha en referanse til modellens energiklasse. Energiklassen skal oppgis under gjenomsnittlige klimatiske forhold for den aktuelle modellen;

(e) All teknisk reklamemateriell som omhandler en spesifikk modell beredere og som beskriver dens tekniske parameter, skal inneholde en referanse til energiklassen for den aktuele modellen, under gjennomsnittlige klimatiske forhold;

(f) En elektronisk etikett utformet i henhold til informasjonen gitt i Annex III skal være tilgjengelig for forhandlere av alle modeller varmtvannsberedere  med energiklasser beskrevet i Annex II.

(g) Et elektronisk produktark, som beskrevet i Annex IV er tilgjengelig for forhandlere av alle typer varmtvannsberedere. For modeller med varmepumpe skal det elektroniske produktarket som et minimum gjelde varmegeneratoren.

Krav til forhandlere

(a)  Alle varmsvannberedere utstilt for salg, skal bære etiketten levert fra leverandør i henhold til Artikkel 3, som beskrevet i Annex III. Den skal være plassert på produktes front, slik at den er klart synlig; Dersom det tilbys en spesifikk pakke som inkluderer varmtvannsbereder, og dennes pakkens energiklasse under gjennomsnittlige, kaldere eller varmere klimatiske forhold , skal etiketten i henhold til punkt 3 i Annex III og det medfølgende produktarket som beskrevet i punkt 4 i Annex IV, være behørlig fylt ut med verdiene til pakken;

(b) Alle typer varmtvanns beredere som tilbys for salg, leie etc, hvor sluttkunden ikke kan forvente å se produktet utstilt, skal merkes med informasjonen gitt fra leverandør i henhold til Annex VI. Dette gjelder ikke dersom tilbudet er gjort via internet, da gjelder bestemmelsene i Annex X;

(c) All annonsering som omfatter en spesifikk type varmtvanns bereder, og som inneholder energirelatert- eller prisinformasjon, inkluderer en referanse til energiklasseen under gjennomsnittlige klimatiske forhold for den aktuelle modellen;

(d)  Ethvert teknisk reklamemateriell som omfatter en spesifikk modell av en varmtvannsbereder, og som beskriver de tekniske parameter, skal inneholde en referanse til energiklassen for den aktuelle modellen under gjennomsnittlige klimatiske forhold.

label_water_heaters_conventional.png
Copertina APPLiA Powerpoint_edited.jpg

Ta kontakt

bottom of page