top of page
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png
Screen Shot 2019-12-02 at 20.26.52.png

Waterverwarmings-toestellen

Water Heaters.png

Verplichtingen voor leveranciers

(a) Voor elk type waterverwarmingstoestel wordt een gedrukt energielabel bijgeleverd in het formaat en voorzien van de informatie zoals omschreven in bijlage III en volgens de energie-efficiëntieklassen zoals omschreven in bijlage II, waarbij voor waterverwarmingstoestellen met een waterpomp het energielabel bijgevoegd is in de verpakking van het waterverwarmingstoestel; bij waterverwarmingstoestellen, bedoeld voor gebruik als combinatie van waterverwarmingstoestellen en zonne-energieinstallaties, moet een tweede energielabel in het formaat en voorzien van de informatie zoals omschreven in bijlage III bijgevoegd worden bij elk waterverwarmingstoestel;

 

(b) Een productinformatieblad zoals omschreven in bijlage IV is beschikbaar voor elk type waterverwarmingstoestel waarbij voor een waterverwarmingsapparaat met waterpomp het productinformatieblad ten minste bijgevoegd moet zijn bij het waterverwarmingstoestel; voor waterverwarmingstoestellen voor gebruik in combinatie met een zonne-energieinstallatie moet een tweede productinformatieblad worden bijgevoegd zoals vastgelegd in bijlage IV;

 

(c) Technische documentatie zoals bedoeld in bijlage V is elektronisch beschikbaar op verzoek van de autoriteiten van de lidstaten van de EU en van de Commissie;

 

(d) Promotiemateriaal en advertenties voor een bepaald type waterverwarmingstoestel met energie-gerelateerde informatie of de verkoopprijs moet voorzien zijn van de energie-efficiëntieklasse bij de gemiddelde omgevingstemperatuur bij gebruik van dat type verwarmingstoestel;

(e) Promotiemateriaal met technische specificaties voor een bepaald type waterverwarmingstoestel moet voorzien zijn van de energie-efficiëntieklasse bij de gemiddelde omgevingstemperatuur bij het gebruik van dat type verwarmingstoestel;

 

(f) Een elektronisch energielabel in het formaat en met de informatie zoals omschreven in bijlage III wordt beschikbaar gesteld aan detaillisten/dealers voor elk type waterverwarmingstoestel met de energie-efficiëntieklassen zoals omschreven in bijlage II;

 

(g) Een elektronisch productinformatieblad in het formaat en met de informatie zoals omschreven in bijlage IV is beschikbaar voor detaillisten/dealers voor elk type waterverwarmingstoestel waarbij voor waterpompwaterverwarmingstoestellen het productinformatieblad tenminste is bijgevoegd bij de warmtebron.

Verplichting voor de detaillisten/dealers

(a) Waterverwarmingstoestellen moeten op het verkooppunt, aan de voorkant, duidelijk zichtbaar, voorzien zijn van een energielabel in overeenstemming met artikel 3 in bijlage III; waarbij voor elke combinatie zowel de energie-efficiëntie als de energie-efficiëntieklasse aangegeven wordt voor zowel de gemiddelde omgevingstemperatuur als in warmere of koudere omstandigheden zoals omschreven in punt 3 van bijlage III en voorzien zijn van een productinformatieblad zoals omschreven in punt 4 van bijlage IV met een duidelijke omschrijving van de combinatie;

 

(b) Waterverwarmingstoestellen die te koop, te huur of als huurkoop worden aangeboden en waarbij niet verwacht kan worden dat het waterverwarmingstoestel aan de eindgebruiker getoond wordt, moet voorzien zijn van de bijgeleverde informatie van de leverancier overeenkomstig bijlage VI, behalve wanneer het product aangeboden wordt op het internet, dan is bijlage X van toepassing;

 

(c) Promotiemateriaal voor een bepaald type waterverwarmingstoestel met daarin informatie over het energieverbruik of de verkoopprijs, moet voorzien zijn van de energie-efficiëntieklasse voor het onder gemiddelde klimaatomstandigheden voor dat type waterverwarmingstoestel;

 

(d) Promotiemateriaal met technische specificaties voor een bepaald type waterverwarmingstoestel moet voorzien zijn van de energie-efficiëntieklasse voor het dat type waterverwarmingstoestel onder gemiddelde klimaatomstandigheden.

De teksten "verplichtingen voor leveranciers en verplichtingen voor detaillisten/dealers" zijn gebaseerd op de gedelegeerde verordening van de Commissie die hieronder toegankelijk is door te klikken op "EU-verordeningen"

label_water_heaters_conventional.png

Meer informatie

bottom of page