top of page
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png
Screen Shot 2019-12-02 at 20.26.52.png

Vandvarmere

Water Heaters.png

Krav til leverandører

(a) en trykt etiket, der overholder det format og det indhold, der beskrives i Bilag lll, vedlægges alle typer vandvarmere i overensstemmelse med energiklasserne beskrevet i punkt 1 Bilag ll. For vandpumpe-vandvarmere vedlægges den trykte etiket som minimum i varmegeneratorens emballage. For vandvarmere der skal bruges i pakker med vandvarmere og solcellepaneller, vedlægges yderligere et mærke i det format og med de informationer, der beskrives i i Bilag lll for alle vandvarmere.

(b) et produktdatablad, som beskrevet i Bilag lV, vedlægges alle typer vandvarmere. For varmepumpe-vandvarmere vedlægges produktdatabladet som minimum varmegeneratoren. For vandvarmere, der skal bruges i pakker med vandvarmere og solcellepaneller, vedlægges yderligere et datablad, som beskrevet i Bilag lV.

(c) den tekniske dokumentation beskrevet i Bilag V vedlægges til myndighederne i medlemslandene og til Kommisionen, hvis de anmoder om det.

(d) alle reklamer for en specifik type vandvarmer-model, der indeholder information om energi eller pris, indeholder en henvisning til energiklassificeringen under gennemsnitlige klimaforhold for den model.

(e) alt teknisk reklamemateriale vedrørende en specifik type vandvarmer-model, der beskriver dens specifikke tekniske parametre, indeholder en henvisning til vandvarmerens energiklasse under gennemsnitlige klimaforhold for den model.

(f) et elektronisk mærke i det format og indeholdende den information, der er beskrevet i Bilag lll, gøres tilgængeligt for forhandlere af alle typer og modeller af vandvarmere i overensstemmelse med de energiklasser, der beskrives i Bilag ll.

(g) et elektronisk produktdatablad, som beskrevet i Bilag lV, gøres tilgængeligt for forhandlere for alle typer og modeller af vandvarmer. For varmepumpe vandvarme-modeller gøres det elektroniske datablad tilgængeligt for forhandlere som minimum for generatoren.

Krav til forhandlerne

(a)  alle typer vandvarmere bærer på salgstidspunktet det mærke, der vedlægges af leverandørene i overensstemelse med paragraf 3, som beskrevet i Bilag lll foran på ydersiden af produktet således, at det er klart synligt. Alle tilbud på en specifik pakke indeholder vandvarmerens energiklasse under gennemsnitlige, koldere eller varmere klimaforhold. Det mærke, der beskrives i punkt 3, Bilag lll, synliggøres på pakken og det produktdatablad, der beskrives i punkt 4 i Bilag lV, gøres tilgængelig, korrekt udfyldt i forhold til pakkens karakteristika.

(b)  alle typer vandvarmere, der sælges, lejes eller købes på afbetaling, hvor slutbrugeren ikke kan forventes at se vandvarmeren udstillet, markedsføres med den information, der oplyses af leverandørerne i henhold til Bilag Vl, undtagen hvor tilbuddet gives på internettet. I disse tilfælde gælder foreskrifterne fra Bilag X.

(c)  alle reklamer, der omhandler en specifik type vandvarmer-model og indeholder information om energi eller pris, har en reference til vandvarmerens energiklasse under genemsnitlige klimaforhold for den model.

(d)  alt tekniske reklamemateriale vedrørende en specifik type vandvarmer-model, der beskriver dens tekniske parameter, indeholder en reference til modellens energiklasse under gennemsnitlige klimaforhold.

Teksternes ”krav til leverandører og krav til forhandlere” er baseret på Kommissionens Delegerede Forordning, der er tilgængelig nedenfor ved klikke på ”delegeret retsakt”.

Kontakt

bottom of page