Pralki

a) każda pralka dla gospodarstw domowych powinna być opatrzona w punkcie sprzedaży, w tym również na targach, w dostarczoną przez dostawców zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. a) etykietę, umieszczoną na urządzeniach do zabudowy w taki sposób, aby była wyraźnie widoczna; a w przypadku wszystkich innych urządzeń – w taki sposób, aby była wyraźnie widoczna z przodu lub na wierzchu pralki;

b) w przypadku sprzedaży na odległość i sprzedaży przez Internet etykieta i karta informacyjna produktu powinna być dostarczane zgodnie z załącznikami VII i VIII;

c) każda reklama wizualna konkretnego modelu pralki dla powinna zawierać klasę efektywności energetycznej tego modelu oraz zakres klas efektywności dostępne na etykiecie, zgodnie z załącznikiem VII;

d) wszelkie techniczne materiały promocyjne dotyczące konkretnego modelu pralki, w tym w intrenecie, które opisują jego szczegółowe parametry techniczne, powinna zawierać klasę efektywności energetycznej tego modelu oraz zakres klas efektywności dostępne na etykiecie, zgodnie z załącznikiem VII.

Teksty “obowiązki dostawców i obowiązki dilerów” odnoszą się to rozporządzenia delegowanego Komisji dostępnego po kliknięciu na “Akty Delegowane”.

Skontaktuj się

Bld Brand Whitlock 114 

1200 Brussels

Belgium

+32 2 738 78 10

  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon