top of page

Pralki

Washing Machine.png

Obowiązki dostawców (producentów i importerów)

a) każda pralko dla gospodarstw domowych powinna być dostarczana z drukowaną etykietą w formacie określonym w załączniku III oraz, w przypadku wielobębnowej pralki, zgodnie z załącznikiem X;

b) do bazy danych produktów wprowadzane są parametry zawarte w karcie informacyjnej produktu, określone w załączniku V;

c) karta informacyjna produktu powinna być udostępniana w formie drukowanej, na specjalne żądanie sprzedawcy pralek dla gospodarstw domowych;

d) treść dokumentacji technicznej, określona w załączniku VI, została wprowadzona do bazy danych produktów;

e) wszelkie reklamy wizualne konkretnych modeli pralek powinny zawierać klasę efektywności energetycznej i zakres dostępnych klas efektywności energetycznej, zgodnie z załącznikiem VII i VIII;

f) wszelkie techniczne materiały promocyjne dotyczące konkretnego modelu pralki dla gospodarstw domowych, w tym w intrenecie, które opisują jego szczegółowe parametry techniczne, powinny zawierać klasę efektywności energetycznej tego modelu oraz zakres klas efektywności energetycznej dostępne na etykiecie, zgodnie z załącznikiem VII;

g) etykietę elektroniczną należy udostępnić sprzedawcom dla każdego modelu pralki w formacie określonym w załączniku III i zawierającą informacje opisane w tym załączniku;

h) elektroniczną kartę informacyjną należy udostępnić sprzedawcom produktu dla każdego modelu pralki dla gospodarstw domowych, określoną w załączniku V.

Obowiązki dystrybutorów

a) każda pralka dla gospodarstw domowych powinna być opatrzona w punkcie sprzedaży, w tym również na targach, w dostarczoną przez dostawców zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. a) etykietę, umieszczoną na urządzeniach do zabudowy w taki sposób, aby była wyraźnie widoczna; a w przypadku wszystkich innych urządzeń – w taki sposób, aby była wyraźnie widoczna z przodu lub na wierzchu pralki;

b) w przypadku sprzedaży na odległość i sprzedaży przez Internet etykieta i karta informacyjna produktu powinna być dostarczane zgodnie z załącznikami VII i VIII;

c) każda reklama wizualna konkretnego modelu pralki dla powinna zawierać klasę efektywności energetycznej tego modelu oraz zakres klas efektywności dostępne na etykiecie, zgodnie z załącznikiem VII;

d) wszelkie techniczne materiały promocyjne dotyczące konkretnego modelu pralki, w tym w intrenecie, które opisują jego szczegółowe parametry techniczne, powinna zawierać klasę efektywności energetycznej tego modelu oraz zakres klas efektywności dostępne na etykiecie, zgodnie z załącznikiem VII.

Teksty “obowiązki dostawców i obowiązki dilerów” odnoszą się to rozporządzenia delegowanego Komisji dostępnego po kliknięciu na “Akty Delegowane”.

EnergyLabels_washmachines_OK.jpg
Plants.png
Copertina APPLiA Powerpoint.png

Skontaktuj się

bottom of page