Vaskemaskiner

(a) Enhver vaske- eller kombinasjonsmaskin for husholdningsbruk, vist frem for salg, herunder på messer, skal ha en etikett levert av leverandør i henhold til punkt 1(a) i Artikkel 3. Etiketten skal for integrerte produkter plasseres slik at den er tydlig synlig. For alle andre produkter skal etiketten plasseres på fronten eller på toppen av vaske- eller kombinasjonsmaskinen;

(b) Ved fjernsalg eller nettsalg, skal etikett og produktinformasjon vedlegges i henhold til Annex VII og VIII;

(c) Enhver annonsering for en spesifik modell av vaskemaskin- eller kombinasjonsmaskin til husholdningsbruk, skal inneholde energiklassen til den aktuelle modellen, samt energiklasse skalaen tilgjengelig på etiketten, i henhold til Annex VII;

(d) Ethvert teknisk reklamemateriell som omfatter en spesifikk modell av en vaske- eller kombinasjonsmaskin for husholdningsbruk, og som beskriver de tekniske parameter, skal inneholde modellens energiklasse, samt energiklasse skalaen tilgjengelig på etiketten, i henhold til Annex VII. Dette gjelder også for publisering på internet;

Ta kontakt

Bld Brand Whitlock 114 

1200 Brussels

Belgium

+32 2 738 78 10

  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon