Πλυντήρια ρούχων

(α) Κάθε οικιακό πλυντήριο ρούχων ή οικιακό πλυντήριο- στεγνωτήριο και στο σημείο πώλησης αλλά και σε εμπορικές εκθέσεις φέρει την ετικέτα που παρέχεται από τους προμηθευτές σύμφωνα με το σημείο 1(α) του άρθρου 3, με την ετικέτα να εκτίθεται για τις  εντοιχιζόμενες συσκευές κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σαφώς ορατή και  για όλες τις άλλες συσκευές κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σαφώς ορατή στο εξωτερικό μπροστινό ή πάνω μέρος του οικιακού πλυντηρίου ρούχων ή οικιακού πλυντηρίου-στεγνωτηρίου.

(β) Σε περίπτωση πώλησης εξ αποστάσεως και πώλησης μέσω διαδικτύου, η ετικέτα και το δελτίο πληροφοριών του προϊόντος παρέχονται σύμφωνα με τα Παραρτήματα VII και VIII.

(γ) Κάθε οπτική διαφήμιση για συγκεκριμένο μοντέλο οικιακού πλυντηρίου ρούχων και οικιακού πλυντηρίου-στεγνωτηρίου περιλαμβάνει την κατηγορία ενεργειακής απόδοσης αυτού του μοντέλου και το εύρος των κατηγοριών ενεργειακής απόδοσης που αναγράφονται στην ετικέτα σύμφωνα με το Παράρτημα VII.

(δ) Κάθε τεχνικό προωθητικό υλικό που αφορά σε συγκεκριμένο μοντέλο οικιακού πλυντηρίου ρούχων ή οικιακού πλυντηρίου-στεγνωτηρίου, συμπεριλαμβανομένων αυτών στο διαδίκτυο, που περιγράφει τις συγκεκριμένες τεχνικές παραμέτρους περιλαμβάνει την κατηγορία ενεργειακής απόδοσης αυτού του μοντέλου και το εύρος των κατηγοριών ενεργειακής απόδοσης που αναγράφονται στην ετικέτα, σύμφωνα με το Παράρτημα VII.

Τα κείμενα "υποχρεώσεις των προμηθευτών και υποχρεώσεις των εμπόρων" βασίζονται στον κατ 'εξουσιοδότηση Kανονισμό της Επιτροπής, τον οποίο μπορείτε να βρείτε κάνοντας κλικ στο "Κατ' εξουσιοδότηση Πράξη.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Bld Brand Whitlock 114 

1200 Brussels

Belgium

+32 2 738 78 10

  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon