top of page
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png
Screen Shot 2019-12-02 at 20.26.52.png

Kurutmalı Çamaşır Makineleri

Washing machine_edited.png

Tedarikçilerin yükümlülükleri

a) Her bir ev tipi çamaşır makinesini ile her bir ev tipi kurutmalı çamaşır makinesini Ek - III 'te yer alan formata uygun bir şekilde; çoklu tambura sahip ev tipi çamaşır makinesi ile çoklu tambura sahip ev tipi kurutmalı çamaşır makinesi için ise Ek- X’a göre, basılmış olan etiket ile birlikte tedarik eder.

 

b) Ek V’te belirtildiği şekilde, ürün bilgi formundaki parametreleri ürün veri tabanına tanımlar.

 

c) Satıcı tarafından talep edilmesi halinde, ev tipi çamaşır makinesi ve ev tipi kurutmalı çamaşır makineleri için ürün bilgi formu basılı halde sunar.  

 

d) Ek-VI doğrultusunda hazırlanan teknik dosyanın içeriğini ürün bilgi formuna tanımlar. 

 

e) Belirli bir ev tipi çamaşır makinesi veya ev tipi kurutmalı çamaşır makinesi modeli için herhangi bir görsel reklam, Ek- VII ve Ek-VIII uyarınca etikette bulunan enerji verimlilik sınıfını ve enerji verimliliği sınıflarının aralığını içerecek şekilde hazırlar.

 

f) Elektronik ortam dâhil olmak üzere, belirli bir ev tipi çamaşır makinesi veya ev tipi kurutmalı çamaşır makinesi modeline ilişkin, belirli teknik parametrelerini açıklayan herhangi bir teknik tanıtım materyali, bu modelin enerji verimlilik sınıfını ve EK-VII uyarınca etiket üzerinde bulunan enerji verimliliği sınıflarının aralığını içerecek şekilde düzenler.

 

g) Ek-III’te belirtilen formatta hazırlanan ve bilgi içeren elektronik etiket, her bir ev tipi çamaşır makinesi ve her bir ev tipi kurutmalı çamaşır makinesi modeli için satıcılara temin eder.

 

h) Ek- V’te belirtilen ürün bilgi formu, her bir ev tipi çamaşır makinesi ve her bir ev tipi kurutmalı çamaşır makinesi modeli için satıcıya temin eder.

Bayilerin yükümlülükleri

Ev tipi ev tipi çamaşır makinesi ve ev tipi kurutmalı çamaşır makinesi satıcısı,

 

a) Tedarikçi tarafından Madde 3 1(a) fıkrası uyarınca temin edilen etiketi, ticari fuarlar dahil olmak üzere satış noktasındaki ankastre modelleri de dahil olmak üzere, her bir ev tipi çamaşır makinesi ve her bir ev tipi kurutmalı çamaşır makinesi modeli için ön veya üst dış tarafında açıkça görülecek şekilde teşhir eder.

b) Mesafeli satış durumunda, etiketi ve ürün bilgi formunu Ek-VII ve Ek-VIII’e uygun olacak şekilde temin eder.

c) Belirli bir ev tipi çamaşır makinesi veya ev tipi kurutmalı çamaşır makinesi modeli için hazırlanan görsel reklamda, söz konusu modelin enerji verimlilik sınıfını ve Ek-VII'ye uygun olarak etiket üzerinde mevcut enerji verimliliği sınıfının aralığını içermesini sağlar.

d) Belirli bir ev tipi çamaşır makinesi veya ev tipi kurutmalı çamaşır makinesi modelini ele alan ve bu modele özgü teknik özellikleri açıklayan internette de yer alan her türlü teknik tanıtım materyalinde, söz konusu modelin enerji sınıfı aralığıı ve etiketteki mevcut enerji verimliliği sınıf değerleri Ek VII’ye uygun olarak belirtilir.

EnergyLabels_washer_dryers_OK.jpg
WASH weighted energy consumption per 100
Plants.png

Bize ulaşın

bottom of page