top of page

Vask/Tørk

Tumble dryer.png

Krav til leverandør

(a) Enhver vaskemaskin eller vask/tørk-kombinasjonsmaskin for husholdningsbruk er levert med en trykt etikett utformet i henhold til Annex III. For kombinasjonsmaskiner gjelder kravene i Annex X;

(b) Informasjonen på produktarket, som beskrevet i Annex V, er lagt inn i produkt databasen;

(c) På særskilt forespørsel fra forhandler av vaske- og kombinasjonsmaskiner for husholdningsbruk, skal produktinformasjonen være tilgjengelig i skriftlig form på papir;

(d) Innholdet av den tekniske dokumentasjonen, som beskrevet i Annex VI, er lagt inn i produkt databasen;

(e) Enhver annnonsering av en spesifikk modell av vaske- eller kombinasjonsmaskin for husholdningsbruk, skal inneholde energiklasse for produktet og skalaen for energiforbruk tilgjengelig på etiketten i henhold til Annex VII og Annex VIII;

​(f) Ethvert tekniske reklamemateriell som omfatter en spesifikk modell av en vaske- eller kombinasjonsmaskin for husholdningsbruk, og som beskriver de tekniske parameter, skal inneholde modellens energiklasse, samt energiklasse skalaen tilgjengelig på etiketten,i henhold til Annex VII. Dette gjelder også for publisering på internet;

(g) En elektronisk etikett med innhold og form som beskrevet i Annex III, er tilgjengelig for forhandlere av enhver modell av vaske- og kombinasjonsmaskiner for husholdningsbruk;

(h) Et elektronisk produktark, som beskrevet i Annex V, er tilgjengelig for forhandlere av enhver modell av vask- og kombinasjonsmaskiner for husholdningsbruk.

Krav til forhandlere

(a) Enhver vaske- eller kombinasjonsmaskin for husholdningsbruk, vist frem for salg, herunder på messer, skal ha en etikett levert av leverandør I henhold til punkt 1(a) i Artikkel 3. Etiketten skal for integrerte produkter plasseres slik at den er tydlig synlig. For alle andre produkter skal etiketten plasseres på fronten eller på toppen av vaske- eller kombinasjonsmaskinen;

(b) Ved fjernsalg eller nettsalg, skal etikett og produktinformasjon vedlegges i henhold til Annex VII og VIII;

(c) Enhver annonsering for en spesifik modell av vaskemaskin- eller kombinasjonsmaskin til husholdningsbruk, skal inneholde energiklassen til den aktuelle modellen, samt energiklasse skalaen tilgjengelig på etiketten, i henhold til Annex VII;

(d) Ethvert tekniske reklamemateriell som omfatter en spesifikk modell av en vaske- eller kombinasjonsmaskin for husholdningsbruk, og som beskriver de tekniske parameter, skal inneholde modellens energiklasse, samt energiklasse skalaen tilgjengelig på etiketten, i henhold til Annex VII. Dette gjelder også for publisering på internet;

EnergyLabels_washer_dryers_OK.jpg
Plants.png
Copertina APPLiA Powerpoint_edited.jpg

Ta kontakt

bottom of page