top of page

Suszarki do ubrań

Tumble dryer.png

Obowiązki dostawców (producentów i importerów)

a) każda suszarka bębnowa dla gospodarstw domowych powinna być dostarczana wraz z drukowaną etykietą uwzględniającą format oraz informacje określone w załączniku I;

b) karta produktu określona w załączniku II powinna być dostępna;

c) dokumentacja techniczna określona w załączniku III powinna być udostępniana na żądanie organom państw członkowskich oraz Komisji;

d) każda reklama konkretnego modelu suszarki powinna zawierać oznaczenie klasy efektywności energetycznej, jeżeli reklama przedstawia informacje na temat zużycia energii lub ceny;

e) wszelkie techniczne materiały promocyjne dotyczące konkretnego modelu suszarki, które opisują jego szczegółowe parametry techniczne, powinna zawierać oznaczenie klasy efektywności energetycznej tego modelu;

f) elektroniczna etykieta powinna być udostępniana dystrybutorom dla każdego modelu suszarki wprowadzanego do obrotu od 1 stycznia 2015 r. wraz z nowym identyfikatorem modelu, w formacie oraz informacjami określonymi w załączniku I. Może być również udostępniana w przypadku innych modeli suszarek;

g) elektroniczna karta produktu powinna być udostępniana dystrybutorom dla każdego modelu suszarki wprowadzanego do obrotu od 1 stycznia 2015 r. wraz z nowym identyfikatorem modelu, w formacie oraz informacjami określonymi w załączniku II. Może być również udostępniana w przypadku innych modeli suszarek.

Obowiązki dystrybutorów

a) każda suszarka do ubrań dla gospodarstw domowych powinna być opatrzona w punkcie sprzedaży, na zewnątrz etykietą dostarczoną przez dostawców zgodnie z art. 3 lit. a), z przodu lub na górze urządzenia, w taki sposób, aby była ona wyraźnie widoczna;

 

b) suszarki oferowane na sprzedaż, do wynajmu lub w sprzedaży ratalnej użytkownikowi końcowemu, który nie może zobaczyć oferowanego produktu, jak określono w art. 7 dyrektywy 2010/30/UE, powinny być wprowadzane do obrotu wraz z informacjami dostarczanymi przez dostawców zgodnie z załącznikiem IV do niniejszego rozporządzenia. W przypadku gdy oferta jest złożona przez Internet i udostępniono etykietę elektroniczną i kartę produktu elektronicznego zgodnie z art. 3 lit. f) i 3 lit. g), stosuje się zamiast tego przepisy załącznika VIII;

 

c) każda reklama konkretnego modelu suszarki bębnowej dla gospodarstw domowych powinna zawierać oznaczenie klasy efektywności energetycznej, jeżeli reklama przedstawia informacje na temat zużycia energii lub ceny;

 

d) wszelkie techniczne materiały promocyjne dotyczące konkretnego modelu suszarki bębnowej dla gospodarstw domowych, które opisują jego szczegółowe parametry techniczne, powinna zawierać oznaczenie klasy efektywności energetycznej tego modelu.

Teksty “obowiązki dostawców i obowiązki dilerów” odnoszą się to rozporządzenia delegowanego Komisji dostępnego po kliknięciu na “Akty Delegowane”.

Copertina APPLiA Powerpoint_edited.jpg

Skontaktuj się

bottom of page