top of page

Ruhaszárítógépek

Tumble dryer.png

Szállítók kötelezettségei

(a) minden háztartási ruhaszárítógépet egy, az I. Melléklet által megszabott formátumú és információt tartalmazó, nyomtatott címkével kell ellátni;

(b)  elérhető egy termékismertető adatlap, a II. Mellékletnek megfelelően;

(c)  a III. Mellékletben meghatározott műszaki dokumentációt kérésre a tagállamok hatóságai és a Bizottság rendelkezésére bocsátják;

(d)  bármely specifikus háztartási ruhaszárítógépről szóló hirdetésnek tartalmaznia kell az energiahatékonysági osztályt abban az esetben, ha a hirdetés energiával vagy árral  kapcsolatos információt közöl;

(e)  bármely specifikus háztartási ruhaszárítógépről szóló műszaki promóciós anyagnak, mely leírja annak specifikus műszaki paramétereit, tartalmaznia kell a modell energiahatékonysági osztályát;

(f) kereskedők számára elérhető egy formai és tartalmi szempontból a I. Mellékletben meghatározottaknak megfelelő elektronikus címke, a 2015. január 1-jétől forgalomba hozott minden háztartási ruhaszárítógép modell esetében, egy új modellazonosítóval együtt. Ez más háztartási ruhaszárítógép modellekkel kereskedők számára is elérhetővé tehető;

(g) kereskedők számára elérhető a II. Mellékletben meghatározottaknak megfelelő elektronikus termékismertető adatlap, a 2015. január 1-jétől forgalomba hozott minden háztartási ruhaszárítógép modell esetében, egy új modellazonosítóval együtt. Ez más légkondicionáló modellekkel kereskedők számára is elérhetővé tehető.

Kereskedők kötelezettségei

(a)  az eladási helyen minden háztartási ruhaszárítógépen szerepelnie kell a szállító által biztosított, 3(a) cikknek megfelelő címke kívülről, a készülék elülső részén vagy tetején oly módon, hogy jól látható legyen;

(b) eladásra, bérbeadásra vagy részletfizetésre szánt háztartási ruhaszárítógépek, ahol a végfelhasználótól nem elvárható, hogy lássa a bemutatott terméket, amint az a 2010/30/EU Irányelv 7. cikkelyében kikötésre került, a szállítók által nyújtott információval kerülnek forgalomba, a Rendelet IV. Mellékletének megfelelően. Abban az esetben, ha az ajánlattételre interneten kerül sor, továbbá egy elektronikus címke és egy elektronikus termékismertető adatlap elérhetővé lett téve a 3(f) és a 3(g) cikknek megfelelően, a VIII. Melléklet kikötései alkalmazandók;

(c)  bármely specifikus háztartási ruhaszárítógép-modellről szóló hirdetésnek tartalmaznia kell az energiahatékonysági osztályra való hivatkozást abban az esetben, ha a hirdetés energiával vagy árral  kapcsolatos információt közöl;

(d)  bármely specifikus háztartási ruhaszárítógép-modellről szóló műszaki promóciós anyagnak, mely leírja annak specifikus műszaki paramétereit, tartalmaznia kell a modell energiahatékonysági osztályát.

A “szállítók és kereskedők kötelezettségei” szövegek a Bizottság felhatalmazáson alapuló rendeletét veszik  kiindulópontnak, amely a felhatalmazáson alapuló törvényre alább kattintva elérhető.

new-tumble-drier-energy-label-with-numbers.png
Copertina APPLiA Powerpoint_edited.jpg

Vegye fel a kapcsolatot

bottom of page