top of page
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png
Screen Shot 2019-12-02 at 20.26.52.png

Droogautomaten

Washing machine_edited.png

Verplichtingen voor leveranciers

(a) Voor elk type droogautomaat voor huishoudelijk  gebruik wordt een gedrukt energielabel bijgeleverd in het formaat met de informatie zoals omschreven in bijlage I;

 

(b) Een productinformatieblad, zoals omschreven in bijlage II, moet beschikbaar zijn;

 

(c) Technische informatie zoals bedoeld in bijlage III is elektronisch beschikbaar op verzoek van de autoriteiten van de lidstaten en van de Commissie.

 

(d) Elke advertentie voor een bepaald type droogautomaat voor huishoudelijk gebruik moet voorzien zijn van een aanduiding van de energie-efficiëntieklasse, als de advertentie energiegerelateerde informatie bevat of informatie over de verkoopprijs;

 

(e) Promotiemateriaal met technische gegevens van een bepaald type droogautomaat bestemd voor huishoudelijk gebruik moet voorzien zijn van het energie-efficiëntieklasse van dat type;

 

(f) Een elektronisch label met het formaat en de informatie zoals omschreven in bijlage I is beschikbaar voor detaillisten / dealers voor ieder type droogautomaat voor huishoudelijk gebruik dat vanaf 1 januari 2015 beschikbaar is op de markt;

 

(g) Een elektronische productinformatieblad zoals omschreven in bijlage II is beschikbaar voor detaillisten/dealers voor droogautomaten voor huishoudelijk gebruik die vanaf 1 januari 2015 op de markt zijn met een nieuwe typeaanduiding. Ook voor andere types drogers voor huishoudelijk gebruik kan een energielabel beschikbaar zijn.

Verplichting voor detaillisten/dealers

(a) Elke droogautomaat voor huishoudelijk gebruik moet op het verkooppunt aan de buitenkant op de voor- of bovenzijde, duidelijk zichtbaar, voorzien zijn van het bijgeleverde, gedrukte energielabel in overeenstemming met artikel 3(a);

 

(b) Droogautomaten voor huishoudelijk gebruik die te koop, te huur of als huurkoop worden aangeboden, waarbij niet verwacht kan worden dat het apparaat aan de eindgebruiker getoond wordt, zoals omschreven in artikel 7 van richtlijn 2010/30/EU, worden aangeboden met door de leverancier bijgeleverde informatie in overeenstemming met bijlage IV van deze richtlijn. Als het gaat om verkopen op afstand (via internet of telefonisch) waarbij een elektronisch energielabel en een elektronisch productinformatieblad beschikbaar is in overeenstemming met artikel 3(f) en 3(g), dan gelden de bepalingen in bijlage VIII;

 

(c) Promotiemateriaal en advertenties voor een bepaald type droogautomaat voor huishoudelijk gebruik moet voorzien zijn van een verwijzing naar de energie-efficiëntieklasse als er energie gerelateerd informatie wordt gegeven of informatie over de verkoopprijs wordt gegeven;

 

(d) Promotiemateriaal en advertenties met technische specificaties van een bepaald type droger bestemd voor huishoudelijk gebruik moet voorzien zijn van een verwijzing naar de energie-efficiëntieklasse van dat specifieke model.

De teksten "verplichtingen voor leveranciers en verplichtingen voor detaillisten/dealers" zijn gebaseerd op de gedelegeerde verordening van de Commissie die hieronder toegankelijk is door te klikken op "EU-verordeningen"

tumble_driers_air.jpg

Meer informatie

bottom of page