top of page

Aer Condiționat

Responsabilitățile furnizorilor

(a) se furnizează o etichetă tipărită pentru fiecare aparat de climatizare care respectă clasele de eficiență energetică stabilite în anexa II. Eticheta trebuie să respecte formatul și conținutul informativ stabilite în anexa III. Pentru aparatele de climatizare, cu excepția aparatelor cu o singură conductă și a celor cu conductă dublă, trebuie să se furnizeze o etichetă tipărită, cel puțin pe ambalajul unității exterioare, pentru cel puțin o combinație dintre o unitate interioară și una exterioară la rata capacității egală cu 1. Pentru alte combinații, informațiile pot fi furnizate în mod alternativ pe un site web cu acces liber;

 

(b) este pusă la dispoziție o fișă a produsului, astfel cum este stabilită în anexa IV. Pentru aparatele de climatizare, cu excepția aparatelor cu o singură conductă și a celor cu conductă dublă, trebuie să se furnizeze o fișă a produsului, cel puțin pe ambalajul unității exterioare, pentru cel puțin o combinație dintre o unitate interioară și una exterioară la rata capacității egală cu 1. Pentru alte combinații, informațiile pot fi furnizate în mod alternativ pe un site web cu acces liber;

 

(c) la cerere, se pune la dispoziția autorităților statelor membre și a Comisiei, în format electronic, documentația tehnică prevăzută în anexa V;

 

(d) toate reclamele pentru un model specific de aparat de climatizare includ clasa de eficiență energetică, dacă reclamele prezintă informații legate de consumul de energie sau de preț. În cazul în care sunt posibile mai multe clase de eficiență, furnizorul sau producătorul, după caz, trebuie să declare clasa de eficiență pentru încălzire cel puțin în sezonul de încălzire „mediu”. Informațiile care trebuie furnizate în cazurile în care se consideră că utilizatorii finali nu pot vedea produsul expus sunt cele stabilite în anexa VI;

 

(e) toate materialele promoționale tehnice referitoare la un model specific de aparat de climatizare și care descriu parametrii tehnici specifici ai acestuia includ clasa de eficiență energetică a modelului respectiv în conformitate cu anexa II;

 

(f) sunt puse la dispoziție instrucțiunile de utilizare;

 

(g) aparatele de climatizare cu o singură conductă sunt denumite „aparate de climatizare locale” pe ambalaj, în documentația produsului și în toate materialele publicitare, pe suport de hârtie sau în format electronic.

 

(h) pentru fiecare model de aparat de climatizare introdus pe piață începând de la 1 ianuarie 2015 cu un nou identificator de model, se pune la dispoziția distribuitorilor o etichetă electronică, în formatul și cu informațiile specificate în anexa III, cu respectarea claselor de eficiență energetică specificate în anexa II. Aceasta se poate pune la dispoziția distribuitorilor și pentru alte modele de aparate de climatizare;

 

(i) pentru fiecare model de aparat de climatizare introdus pe piață începând de la 1 ianuarie 2015 cu un nou identificator de model, se pune la dispoziția distribuitorilor o fișă electronică a produsului, astfel cum se specifică în anexa IV. Aceasta se poate pune la dispoziția distribuitorilor și pentru alte modele de aparate de climatizare.

Responsabilitățile distribuitorilor

(a) la punctul de vânzare, fiecare aparat de climatizare este prevăzut cu eticheta pusă la dispoziție de furnizori în conformitate cu articolul 3 alineatul (1), pe partea exterioară frontală sau superioară a aparatului, de așa manieră încât să fie clar vizibilă;

(b) aparatele de climatizare oferite spre vânzare, închiriere sau cumpărare cu plata în rate în cazul cărora nu se poate aștepta ca utilizatorul final să vadă produsul expus sunt comercializate împreună cu informațiile puse la dispoziție de furnizori în conformitate cu anexele IV și VI. În cazul în care oferta se face prin internet și s-a pus la dispoziție o etichetă electronică și o fișă electronică a produsului conform articolului 3 alineatul (1) literele (h) și (i), se aplică dispozițiile din anexa IX;

(c) toate reclamele pentru un model specific de aparat de climatizare conțin o referință la clasa de eficiență energetică, dacă reclamele prezintă informații legate de consumul de energie sau de preț. În cazul în care sunt posibile mai multe clase de eficiență, furnizorul/producătorul trebuie să declare clasa de eficiență cel puțin în zona corespunzătoare sezonului „mediu”;

 

(d) toate materialele promoționale tehnice referitoare la un model specific care descriu parametrii tehnici ai unui aparat de climatizare includ o referință la clasa (clasele) de eficiență energetică a modelului și instrucțiunile de utilizare puse la dispoziție de furnizor. În cazul în care sunt posibile mai multe clase de eficiență, furnizorul/producătorul trebuie să declare clasa de eficiență cel puțin în zona corespunzătoare sezonului „mediu”;

 

(e) aparatele de climatizare cu o singură conductă sunt denumite „aparate de climatizare locale” pe ambalaj, în documentația produsului și în toate materialele promoționale sau publicitare, pe suport de hârtie sau în format electronic.

AirConditioner.png

Textele “responsabilități ale furnizorilor și responsabilități ale distribuitorilor” se bazează pe Regulamentele Delegate ale Comisiei, accesibile mai jos dând clic pe “Regulamente Delegate”

label_air_conditioners_reversible.jpg

Contactați-ne

bottom of page