top of page
Screen Shot 2019-12-02 at 20.33.59.png

Frigidere și congelatoare

Fridge.png

Responsabilitățile furnizorilor

(a) fiecare aparat frigorific este prevăzut cu o etichetă imprimată în formatul stabilit în anexa III;

 

(b) parametrii fișei cu informații despre produs, stabiliți în anexa V, sunt introduși în baza de date cu produse;

 

(c) la cererea expresă a distribuitorului, fișa cu informații despre produs se pune la dispoziție în format imprimat;

 

(d) conținutul documentației tehnice, astfel cum este stabilit în anexa VI, este introdus în baza de date cu produse;

 

(e) orice publicitate vizuală pentru un anumit model de aparat frigorific conține clasa de eficiență energetică și gama de clase de eficiență astfel cum sunt disponibile pe etichetă, în conformitate cu anexa VII și cu anexa VIII;

 

(f) orice material promoțional tehnic referitor la un anumit model de aparat frigorific, inclusiv materialele promoționale tehnice disponibile pe internet, care descrie parametrii săi tehnici specifici, indică clasa de eficiență energetică a modelului respectiv și gama de clase de eficiență energetică astfel cum sunt disponibile pe etichetă, în conformitate cu anexa VII;

 

(g) o etichetă electronică, având formatul și conținutul informativ stabilite în anexa III, este pusă la dispoziția distribuitorilor pentru fiecare model de aparat frigorific;

 

(h) o fișă electronică cu informații despre produs, având formatul și conținutul informativ stabilite în anexa V, este pusă la dispoziția distribuitorilor pentru fiecare model de aparat frigorific.

Responsabilitățile distribuitorilor

(a) la punctul de vânzare, inclusiv la târgurile comerciale, fiecare aparat frigorific poartă eticheta pusă la dispoziție de furnizori în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (a), eticheta fiind afișată, pentru aparatele încorporate, astfel încât să fie clar vizibilă, și pentru toate celelalte aparate frigorifice, astfel încât să fie clar vizibilă în partea exterioară frontală sau superioară a aparatului frigorific;

 

(b) în cazul vânzării la distanță, eticheta și fișa cu informații despre produs sunt furnizate în conformitate cu anexele VII și VIII;

 

(c) orice publicitate vizuală pentru un anumit model de aparat frigorific, inclusiv pe internet, conține clasa de eficiență energetică și gama de clase de eficiență astfel cum sunt disponibile pe etichetă, în conformitate cu anexa VII;

 

(d) orice material promoțional tehnic referitor la un anumit model de aparat frigorific, inclusiv materialele promoționale tehnice disponibile pe internet, care descrie parametrii săi tehnici specifici, indică clasa de eficiență energetică a modelului respectiv și gama de clase de eficiență energetică astfel cum sunt disponibile pe etichetă, în conformitate cu anexa VII.

Textele “responsabilități ale furnizorilor și responsabilități ale distribuitorilor” se bazează pe Regulamentele Delegate ale Comisiei, accesibile mai jos dând clic pe “Regulamente Delegate”

EnergyLabels_Fridge_OK.png
FRI XYZ HU.png
Plants.png

Contactați-ne

bottom of page