Kjøle- og fryseprodukter

Krav til leverandør

(a) Hvert kjøleprodukt er levert med en trykt etikett utformet i henhold til Annex III;

(b) Informasjonen fra produktarket, som beskrevet i Annex V, er lagt inn i produktdatabasen;

(c) På forespørsel fra forhandler, skal produktarket være tilgjengelig i trykket utgave;

(d) Innholet av den tekniske dokumentasjonen, som beskrevet i Annex VI, er lagt inn i produktdatabasen;

(e) Enhver annonsering for en spesifikk model av kjøleprodukt skal inneholde den aktuelle energiklassen og hele energiskalaen tilgjengelig på etiketten, i henhold til Annex VII og Annex VIII;

(f) All teknisk reklamemateriell som omhandler en spesifikk modell av kjøleprodukter, og som beskriver produktets tekniske parameter skal inneholde energiklassen for den aktuelle modellen, samt hele energiskalaen tilgjengelig på etiketten, i henhold til Annex VII. Dette gjelder også teknisk reklamemateriell publisert på internet;

(g) En elektronisk etikett, som beskrevet i Annex III, er tilgjengelig for forhandlere for alle modeller av kjøleprodukter;

(h) Et elektronisk produktark, som beskrevet i Annex V, er tilgjengelig for forhandlere for alle modeller av kjøleprodukter;

Krav til forhandlere

(a) Enhvert kjøleprodukt, som vises frem for salg, herunder også på messer, skal ha etiketten levert fra leverandør i henhold til punkt 1(a) i Artikkel 3. For integrerte produkter skal etiketten plasseres slik at den er synlig. For alle andre kjøleprodukter settes den på fronten eller toppen av produktet;

 

(b) Ved fjernsalg skal etiketten og produktarket vedlegges ihenhold til Annex VII og VIII;

(c) Enhver annonsering for en spesfiikk modell av et kjøleprodukt, skal inneholde energiklassen, samt hele energiklasse skalaen på etiketten, ihenhold til Annex VII. Dette gjelder også for annonsering på internett;

(d) Ethvert teknisk reklamamateriell som omhandler en spesifikk modell kjøleprodukter, og som beskriver produktets tekniske parameter, skal inneholde energiklassen, samt hele energiklasse skalaen på etiketten, ihenhold til Annex VII. Dette gjelder også for annonsering på internett;

Ta kontakt

Bld Brand Whitlock 114 

1200 Brussels

Belgium

+32 2 738 78 10

  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon