top of page
Screen Shot 2019-12-02 at 20.33.59.png

Koelkasten en vriezers

Fridge.png

Verplichtingen voor leveranciers

(a) Bij ieder koelapparaat wordt een gedrukt energielabel bijgeleverd zoals omschreven in bijlage III;

 

(b) De gegevens op het productinformatieblad, zoals omschreven in bijlage V, worden ingevoerd in de productdatabase;

 

(c) Op verzoek van de detaillist/dealer is het productinformatieblad beschikbaar in gedrukte vorm;

 

(d) De inhoud van de technische documentatie, zoals bedoeld in bijlage VI, wordt ingevoerd in de productdatabase;

 

(e) Promotiemateriaal en advertenties met de afbeelding van een bepaald type koelapparaat moeten voorzien zijn van een aanduiding van de energie-efficiëntieklasse en een overzicht van de beschikbare energie-efficiëntieklassen in overeenstemming met bijlage VII en VIII;

 

(f) Promotiemateriaal en advertenties, zowel elektronisch als in print, met technische specificaties van een bepaald type koelapparaat moeten voorzien zijn van de energie-efficiëntieklasse met een overzicht van de beschikbare energie-efficiëntieklassen zoals bedoeld in bijlage VII;

 

(g) Voor detaillisten en dealers is voor elk koelapparaat een elektronisch energielabel beschikbaar in het formaat en met de informatie zoals omschreven in bijlage III;

(h) Voor detaillisten en dealers is voor elk koelapparaat een elektronisch productinformatieblad beschikbaar, zoals omschreven in bijlage V;

Verplichting voor detaillisten/dealers

(a) Ieder koelapparaat moet op de plaats van verkoop (inclusief beurzen) voorzien zijn van het energielabel in overeenstemming met punt 1(a) van artikel 3. Bij inbouwapparatuur moet het label duidelijk zichtbaar zijn en bij vrijstaande koelapparatuur moet het label duidelijk zichtbaar zijn aan de voor- of bovenkant van het apparaat;

 

(b) Bij verkoop op afstand (op internet of telefonisch) is het energielabel en het productinformatieblad beschikbaar zoals bedoeld in bijlage VII en VIII;

 

(c) Promotiemateriaal en advertenties voor een bepaald type koelapparaat moet, ook op internet, voorzien zijn van de energie-efficiëntieklasse en de schaal met beschikbare energie-efficiëntieklassen in overeenstemming met bijlage VII;

 

(d) Promotiemateriaal en advertenties met technische specificaties van een bepaald type koelapparaat moet, ook op internet, voorzien zijn van de energie-efficiëntieklasse van dat specifieke type en de schaal met beschikbare energie-efficiëntieklassen zoals overeengekomen in bijlage VII.

De teksten "verplichtingen voor leveranciers en verplichtingen voor detaillisten/dealers" zijn gebaseerd op de gedelegeerde verordening van de Commissie die hieronder toegankelijk is door te klikken op "EU-verordeningen"

EnergyLabels_Fridge_OK.png
FRI XYZ DU .png
Plants.png

Meer informatie

bottom of page