top of page
Screen Shot 2019-12-02 at 20.33.59.png

Køleskabe og Frysere

Fridge.png

Krav til leverandører

(a) alle køleskabe og frysere forsynes med en trykt etiket i det format, der beskrives i Bilag lll.

(b) parametrene i produktdatabladet, som beskrevet i Bilag V, indlæses i produktdatabasen.

(c) hvis forhandleren anmoder om det, skal produktdatabladet være tilgængeligt i papirform.

(d) indholdet af den tekniske dokumentation, som beskrevet i Bilag Vl, indlæses i produktdatabasen.

(e) alle visuelle reklamer for en specifik model af køleskabe eller frysere angiver produktets energiklassificering samt energimærkets skala i overensstemmelse med Bilag Vll og Bilag Vlll.

(f) alt teknisk reklamemateriale vedrørende en specifik model af køleskabe eller frysere, også teknisk reklamemateriale på internettet, som beskriver en models specifikke tekniske parametre, angiver produktets energiklassificering samt energimærkets skala i overensstemmelse med Bilag Vll.

(g) et elektronisk mærke i det format og med det indhold, der står beskrevet i Bilag lll, er tilgængelig for forhandlerne af alle modeller af køleskabe og frysere.

(h) et elektronisk produktdatablad, som det beskrives i Bilag V, er tilgængelig for forhandlere af alle køleskabe og frysere.

Krav til forhandlerne

(a) alle køleskabe og frysere bærer på salgstidspunktet, også på messer, det mærke, der er vedlagt af leverandørene i overensstemmelse med punkt 1(a) i paragraf 3, således at mærket på indbyggede køleskabe og frysere er klart synligt og på alle andre køleskabe og frysere således, at det er klart synligt på ydersiden eller på toppen af produktet.

 

(b) tilfælde af fjernsalg angives mærke og produktinformation i overensstemmelse med Bilag Vll og Vlll.

(c) alle visuelle reklamer for en specifik model køleskab eller fryser, også på internettet, angiver produktets energiklassificering samt energimærkets skala i overensstemmelse med Bilag Vll.

(d) alt teknisk reklamemateriale, også teknisk reklamemateriale på internettet, vedrørende en specifik model køleskab og fryser, som beskriver modellens specifikke tekniske parametre angiver produktets energiklassificering samt energimærkets skala i overensstemmelse med Bilag Vll.

Teksternes ”krav til leverandører og krav til forhandlere” er baseret på Kommissionens Delegerede Forordning, der er tilgængelig nedenfor ved klikke på ”delegeret retsakt”.

EnergyLabels_Fridge_OK.png
Plants.png

Kontakt

bottom of page