top of page
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png

Davlumbazlar

HOODS.png

Tedarikçilerin yükümlülükleri

(a) Ev tipi her davlumbaz; Ek III'ün 2. Maddesinde belirtilen formatta bilgi içeren basılı bir etiketle birlikte temin edilir.

(b) Piyasaya sürülen ev tipi davlumbazlar için ürün fişi, Ek IV'ün B Maddesinde belirtildiği şekilde erişime sunulur.

 

(c) Ek V'in A Maddesinde belirtilen teknik doküman; talep üzerine, Üye Ülkelerin makamlarına sunulur.

(d) Belirli bir ev tipi davlumbaz için yapılan reklamın enerji veya fiyat ile ilgili bir bilgi içermesi halinde, söz konusu reklamda modelin enerji verimlilik sınıfına yer verilir.

(e) Ev tipi belirli bir davlumbaz modelin özel teknik parametrelerini tanımlayan tüm teknik tanıtım materyallerinde, bu modelin enerji verimlilik sınıfı belirtilir.

 

(f) Ev tipi her davlumbaz modeli için, Ek III'ün 2. Maddesinde belirlenen formatı ve bilgileri içeren elektronik bir etiket, bayilerin erişimine sunulur.

(g) Ev tipi her davlumbaz modeli için Ek IV'ün B fıkrasında belirtilen elektronik ürün fişi, bayilerin erişimine sunulur;

Bayilerin yükümlülükleri

(a) Satış noktasındaki ev tipi her davlumbaz için tedarikçiler tarafından Madde 3 (1) (b) (i) uyarınca sağlanan etiket; cihazın ön yüzünde, üstünde ya da hemen yakınında bulunur. Marka adını ve model numarasını okumak zorunda kalmadan, modele ait etiket net bir şekilde görülebilecek ve tespit edilebilecek şekilde yerleştirilir.

(b) 2010/30/AB Sayılı Direktifin 7. Maddesinde belirtildiği üzere, son kullanıcının sergilenen ürünü görmesinin mümkün olmadığı durumlarda, satış veya kiralama için sunulan ev tipi davlumbazlar, işbu Direktifin Ek VI, A Bölümü uyarınca tedarikçiler tarafından sağlanan bilgilerle pazara sunulur. Teklifin internet üzerinden yapıldığı durumlarda ise, Ek VII’de yer alan hükümler uygulanır.

 

(c) Belirli bir ev tipi davlumbaz modelinin uzak mesafeli satışına ve pazarlanmasına yönelik reklamın enerji ile ilgili bilgi veya fiyat bilgisi içerdiği durumlarda, söz konusu reklamda modelin enerji verimlilik sınıfına yer verilir.

 

(d) Ev tipi bir davlumbazın teknik parametrelerini tanımlayan belirli bir modele ilişkin tüm teknik tanıtım materyallerinde, modelin enerji verimlilik sınıfı belirtilir.

Bize ulaşın

bottom of page