top of page
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png

Hote de bucătărie de uz casnic

HOODS.png

Responsabilitățile furnizorilor

(a) fiecare hotă de bucătărie de uz casnic este furnizată împreună cu o etichetă tipărită care conține informații în formatul stabilit în anexa III punctul 2;

 

(b) o fișă a produsului, astfel cum este prevăzută în anexa IV partea B, este pusă la dispoziție pentru hotele de bucătărie de uz casnic introduse pe piață;

 

(c) documentația tehnică, astfel cum este prevăzută în anexa V partea B, este pusă, la cerere, la dispoziția autorităților din statele membre;

 

(d) toate materialele publicitare pentru un model specific de hotă de bucătărie de uz casnic includ clasa de eficiență energetică, dacă materialele publicitare prezintă informații legate de consumul de energie sau de preț;

 

(e) toate materialele promoționale tehnice referitoare la un model specific de hotă de bucătărie de uz casnic, care descriu parametrii tehnici specifici ai acestuia, includ clasa de eficiență energetică a modelului respectiv;

(f) o etichetă electronică care are formatul și care conține informațiile stabilite la punctul 2 din anexa III este pusă la dispoziția distribuitorilor pentru fiecare model de hotă de bucătărie de uz casnic;

 

(g) o fișă electronică a produsului, astfel cum se stabilește în anexa IV partea B, este pusă la dispoziția distribuitorilor pentru fiecare model de hotă de bucătărie de uz casnic;

Responsabilitățile distribuitorilor

(a) fiecare hotă de bucătărie de uz casnic prezentată la punctul de vânzare este însoțită de eticheta pusă la dispoziție de furnizori în conformitate cu articolul 3 punctul 1 litera (b) subpunctul (i), afișată în partea din față sau superioară a aparatului sau în imediata apropiere a acestuia, astfel încât să poată fi citită și identificată în mod clar ca aparținând modelului respectiv, fără a fi necesar să se citească denumirea comercială și numărul modelului de pe etichetă;

 

(b) hotele de bucătărie de uz casnic oferite spre vânzare sau închiriere fără ca utilizatorul final să aibă posibilitatea de a vedea produsul expus, astfel cum se precizează la articolul 7 din Directiva 2010/30/UE, sunt însoțite la comercializare de informațiile puse la dispoziție de furnizori în conformitate cu partea B din anexa VI la prezentul regulament, cu excepția cazului în care oferta este făcută prin intermediul internetului, situație în care se aplică dispozițiile anexei VII;

 

(c) toate materialele publicitare utilizate pentru orice formă sau mijloc de comercializare și marketing la distanță referitoare la un model specific de hotă de bucătărie de uz casnic conțin o referire la clasa de eficiență energetică, dacă materialele respective prezintă informații legate de consumul de energie sau de preț;

 

(d) toate materialele promoționale tehnice referitoare la un model specific, care descriu parametrii tehnici ai unei hote de bucătărie de uz casnic, includ clasa de eficiență energetică a modelului respectiv.

Textele “responsabilități ale furnizorilor și responsabilități ale distribuitorilor” se bazează pe Regulamentele Delegate ale Comisiei, accesibile mai jos dând clic pe “Regulamente Delegate”

Contactați-ne

bottom of page