top of page
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png

Okapy

HOODS.png

Obowiązki dostawców (producentów i importerów)

(a) każdy domowy okap nadkuchenny powinien posiadać drukowaną etykietę zawierającą informacje w formacie określonym w pkt 2 Załącznika III; 

(b) karta produktu określoną w pkt B Załącznika IV powinna być udostępniona dla wprowadzanych do obrotu domowych okapów nadkuchennych; 

(c) dokumentację techniczną określoną w pkt B Załącznika V należy udostępniać na żądanie organom państw członkowskich; 

(d) każda reklama konkretnego modelu domowego okapu nadkuchennego powinna uwzględniać klasę efektywności energetycznej, jeżeli reklama przedstawia informacje na temat zużycia energii lub ceny; 

(e) wszelkie techniczne materiały promocyjne dotyczące konkretnego modelu domowego okapu nadkuchennego, które opisują jego szczegółowe parametry techniczne, powinny uwzględniać klasę efektywności energetycznej tego modelu; 

(f) elektroniczna etykieta dla każdego modelu domowego okapu nadkuchennego powinna być udostępniona dystrybutorom, uwzględniająca format oraz informacje określone w pkt 2 Załącznika III;

(g) elektroniczna karta produktu dla każdego modelu domowego okapu nadkuchennego powinna być udostępniona dystrybutorom, jak określono w pkt B załącznika IV;

Obowiązki dystrybutorów

(a) każdy domowy okap nadkuchenny prezentowany w punkcie sprzedaży powinien posiadać etykietę dostarczaną przez dostawców zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. b) pkt (i), umieszczoną z przodu lub na górze urządzenia lub w bezpośredniej bliskości urządzenia, tak aby była wyraźnie widoczna i identyfikowalna jako etykieta towarzysząca modelowi bez konieczności odczytywania marki i numeru modelu na etykiecie;

(b) domowe okapy nadkuchenne oferowane na sprzedaż lub do wynajmu użytkownikowi, który nie może zobaczyć oferowanego produktu, jak określono w art. 7 dyrektywy 2010/30/UE, powinny być wprowadzane do obrotu wraz z informacjami dostarczanymi przez dostawców zgodnie z częścią B załącznika VI do niniejszego rozporządzenia, z wyjątkiem sytuacji, gdy oferta jest przedstawiana w intrenecie, w którym to przypadku stosuje się przepisy załącznika VII;

(c) każda reklama dotycząca dowolnej formy lub środka sprzedaży na odległość i marketingu konkretnego modelu domowego okapu nadkuchennego powinien posiadać odniesienie do klasy efektywności energetycznej, jeżeli w reklamie podaje się informacje związane ze zużyciem energii lub ceną;

(d) wszelkie techniczne materiały promocyjne dotyczące konkretnego modelu, które opisują parametry techniczne domowego okapu nadkuchennego, powinien uwzględniać klasę efektywności energetycznej tego modelu.

Teksty “obowiązki dostawców i obowiązki dilerów” odnoszą się to rozporządzenia delegowanego Komisji dostępnego po kliknięciu na “Akty Delegowane”.

Skontaktuj się

bottom of page