top of page

Ventilatorer

Range Hood .png

Krav til leverandør

(a) Enhver ventilator er levert med en trykt etikett som inneholder informasjon i henhold til punkt 2 i Annex III;

(b) Et produkt ark, som beskrevet i punkt B i Annex IV, er tilgjengelig for ventilatorer satt på markedet;

(c) Teknisk dokumentasjon, som beskrevet i punkt B i Annex V, er tilgjengelig på forespørsel til myndighetene;

(d) Enhver annonse for en spesifikk modell for salg av ventilatorer  skal inneholde en referanse til energiklassen, dersom annonsen inneholder energi- eller prisinformasjon;

(e) Ethvert tekniske reklamemateriell som omfatter en spesifikk modell av en ventilator, og som beskriver de tekniske parameter, skal inneholde modellens energiklasse;

(f) En elektronisk etikett, som beskrevet i punkt 2 i Anneks III, er tilgjengelig for forhandlere av hver modell av ventilatorer;

(g) Et elektronisk produkt ark, slik som beskrevet i punkt B i Annex IV, er tilgjengelig for forhandlere av hver modell av ventilatorer;

Krav til forhandlere

(a) Enhver ventilator, som vises frem for salg, skal ha etiketten levert fra leverandør i henhold til Artikkel 3(1)(b)(i). Etiketten skal settes på fronten eller toppen slik at den er tydelig synlig. Alternativt kan den settes i umiddelbar nærhet av produktet, slik at det tydelig fremkommer at etiketten tilhører produktet uten å måtte lese merkenavn og modellnummer på etiketten;

(b) Ventilatorer som tilbys for salg, utleie eller tilsvarende, hvor forbruker ikke kan forvente å se produktet utstilt, som spesifisert i Artikkel 7 av Direktivet 2010/30/EU, skal merkes med informasjon levert fra leverandør i henhold punkt B i Annex IV. Dersom tilbudet fremstilles på internet) skal bestemmelsene i Annex VIII gjelde isteden;

(c) Enhver annonse for en spesifikk modell av ventilator skal inneholde en referanse til energiklassen, dersom annonsen inneholder energi- eller prisinformasjon;

(d) Ethvert tekniske reklamemateriell som omfatter en spesifikk modell av en ventilator, og som beskriver de tekniske parameter, skal inneholde modellens energiklasse.

Copertina APPLiA Powerpoint_edited.jpg

Ta kontakt

bottom of page