top of page
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png

Szagelszívók

HOODS.png

Szállítók kötelezettségei

(i) minden háztartási szagelszívót a III. Melléklet 2. pontjában megszabott formátumú információt tartalmazó, nyomtatott címkével kell ellátni;

(ii) elérhető a piacon lévő háztartási szagelszívókhoz tartozó termékismertető adatlap, a IV. Melléklet B pontjának megfelelően;

(iii) az V. Melléklet B pontjában meghatározott műszaki dokumentációt kérésre a tagállamok hatóságai rendelkezésére bocsátják;

(iv) bármely specifikus háztartási szagelszívó-modellről szóló hirdetésnek tartalmaznia kell az energiahatékonysági osztályt abban az esetben, ha a hirdetés energiával vagy árral kapcsolatos információt közöl;

(v) bármely specifikus háztartási szagelszívó-modellről szóló műszaki promóciós anyagnak, mely leírja annak specifikus műszaki paramétereit, tartalmaznia kell a modell energiahatékonysági osztályát;

(vi) a kereskedők számára elérhető az egyes háztartási szagelszívó-modellekhez tartozó, a III. Melléklet 2-es pontjának formai és tartalmi szempontból megfelelő elektronikus címke;

(vii) a kereskedők számára elérhető az egyes háztartási szagelszívó-modellekhez  tartozó, a IV. Melléklet B pontjának megfelelő elektronikus termékismertető adatlap;

Kereskedők kötelezettségei

(a) az eladási helyen bemutatott minden háztartási szagelszívó, a készülék elülső felén, tetején vagy közvetlenül a készüléken elhelyezve szerepel a szállítók által biztosított címke a 3(1)(b) (i) cikknek megfelelően - mégpedig úgy, hogy a címkén található márkanév, ill. modellszám elolvasása nélkül is jól látható és beazonosítható legyen az adott modellhez tartozó címke;

(b) eladásra vagy bérbeadásra szánt háztartási szagelszívók, ahol a végfelhasználótól nem elvárható, hogy lássa a bemutatott terméket, amint az a 2010/30/EU Irányelv 7. cikkelyében kikötésre került, a szállítók által nyújtott információval kerülnek forgalomba, az ezen Rendelet VI. Melléklet B részének megfelelően, kivéve, ha a termék az interneten keresztül kerül meghirdetésre, mely esetben a VII. Melléklet kikötései alkalmazandók;

(c) specifikus háztartási szagelszívó-modell távértékesítéséről, és marketingjéről szóló bármely formájú ill. közegű hirdetésnek tartalmaznia kell az energiahatékonysági osztályra való hivatkozást abban az esetben, ha a hirdetés energiával vagy árral  kapcsolatos információt közöl;

(d) bármely specifikus háztartási szagelszívó-modellről szóló műszaki promóciós anyagnak, mely leírja annak specifikus műszaki paramétereit, tartalmaznia kell a modell energiahatékonysági osztályát;

A “szállítók és kereskedők kötelezettségei” szövegek a Bizottság felhatalmazáson alapuló rendeletét veszik  kiindulópontnak, amely a felhatalmazáson alapuló törvényre alább kattintva elérhető.

Vegye fel a kapcsolatot

bottom of page