top of page
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png

Emhætter

HOODS.png

Krav til leverandører

(a) alle emhætter til husholdningsbrug forsynes med en trykt etiket, der indeholder information i det format, der beskrives i punkt 2 i Bilag lll

(b) et produktdatablad, som beskrevet i punkt B i Bilag lV, gøres tilgængeligt for emhætter til husholdningsbrug på markedet

(c) den tekniske dokumentation, beskrevet i punkt B i Bilag V, gøres tilgængeligt, hvis myndighederne i medlemslandene anmoder om det.

(d) alle reklamer for en specifik emhættemodel indeholder energiklassificeringen, hvis reklamen giver informationer om energi eller pris.

(e) alt tekniske reklamemateriale vedrørende en specifik emhættemodel, som beskriver dens specifikke tekniske parametre, indeholder modellens energiklassificering.

(f) en elektronisk mærkning i det format og med det indhold, der beskrives i punkt 2 i Bilag III, gøres tilgængeligt for forhandlere af alle husholdningsemhætte-modeller.

(g) et elektronisk produktdatablad, som beskrevet i punkt B i Bilag lV, gøres tilgængeligt for forhandlere af alle emhætter til husholdningsbrug.

Krav til forhandlerne

(a) alle emhætter til husholdningsbrug er på salgstidspunktet forsynet med mærket fra leverandørerne i overensstemmelse med paragraf 3(1)(b)(i) Mærket skal være placeret synligt på forsiden, på toppen eller i umiddelbar nærhed af produktet, således at det klart og tydeligt kan identificeres som det mærke, der tilhører modellen, uden at man behøver at læse varemærke eller modelnummer på mærket.

(b) emhætter til husholdningsbrug, der sælges eller udlejes hvor slutbrugeren ikke kan forventes at se det udstillede produkt, som specificeret i paragraf 7 i Direktiv 2010/30/EU, markedsføres med informationerne fra leverandørerne i overensstemmelse med del B i Bilag Vl i denne forordning. Hvis salget foregår på internettet gælder dog bestemmelserne fra Bilag Vll.

(c) alle reklamer for enhver form for fjernsalg og marketing vedrørende en speciel emhættemodel indeholder en henvisning til energiklassificerimgen, hvis reklamen giver information om energi eller pris.

(d) alt teknisk reklamemateriale vedrørende en specifik model, som beskriver emhættens tekniske parametre, indeholder modellens energiklasse.

Teksternes ”krav til leverandører og krav til forhandlere” er baseret på Kommissionens Delegerede Forordning, der er tilgængelig nedenfor ved klikke på ”delegeret retsakt”.

Kontakt

bottom of page