top of page

Fırınlar

Oven.png

Tedarikçilerin yükümlülükleri

(a) Ev tipi fırınlarda (a) fırının her bir bölmesi için Ek III'ün 1. Maddesinde belirtilen formatta bilgi içeren basılı etiket(ler) temin edilir ve.

 

(b) piyasaya sürülen ev tipi fırınlar için bir ürün fişi, Ek IV'ün A Maddesinde belirtildiği şekilde erişime sunulur.

(c) Ek V'in A Maddesinde belirtilen teknik belgeler; talep üzerine, Üye Ülkelerin makamlarına sunulur.

 

(d) Belirli bir ev tipi fırına ait reklamın, enerji veya fiyatla ilgili bir bilgi içermesi halinde, söz konusu reklamda ürünün enerji verimlilik sınıfına yer verilir.

 

(e) Belirli bir ev tipi fırın modelinin teknik parametrelerini tanımlayan herhangi bir teknik tanıtım materyalinde, bu modelin enerji verimlilik sınıfına yer verilir.

 

(f) Her ev tipi fırın modelinin her bir bölmesi için, Ek III'ün 1. Maddesinde yer alan bilgileri içeren ve bu Maddede belirtilen formatta elektronik bir etiket, bayilerin erişimine sunulur.

 

(g) Her ev tipi fırın modeli için, Ek IV'ün A Maddesinde belirtilen elektronik ürün fişi, bayilerin erişimine sunulur.

Bayilerin yükümlülükleri

(a) Satış noktasında sunulan tüm fırınlar için, Madde 3 (1) (a) (i) uyarınca tedarikçiler tarafından her bir fırın gözü için sağlanan etiket, cihazın önüne veya üstüne ya da cihazın hemen yakınına yerleştirilir. Marka adını ve model numarasını okumak zorunda kalmadan, modele ait etiket, net bir şekilde görülebilmeli ve tespit edilebilmelidir.

(b) 2010/30/AB Sayılı Direktifin 7. Maddesinde belirtildiği üzere, son kullanıcının sergilenen ürünü görmesinin mümkün olmadığı durumlarda, satış veya kiralama için sunulan fırınlar, işbu Direktifin Ek VI, A Bölümü uyarınca tedarikçiler tarafından sağlanan bilgilerle pazara sunulur. Teklifin internet üzerinden yapıldığı durumlarda ise, Ek VII’de yer alan hükümler uygulanır.

 

(c) Belirli bir fırın modelinin uzak mesafeli satışına ve pazarlanmasına yönelik bir reklamın, enerji ya da fiyat ile ilgili bir bilgi içerdiği durumlarda, söz konusu reklamda modelin enerji verimlilik sınıfına yer verilir.

 

(d) Bir fırının teknik parametrelerini tanımlayan belirli bir modele ilişkin teknik tanıtım materyali, modelin enerji verimlilik sınıfını içerir.

Copertina APPLiA Powerpoint.png

Bize ulaşın

bottom of page