Cuptoare de uz casnic

(a) fiecare cuptor de uz casnic este furnizat împreună cu una sau mai multe etichete tipărite care conțin informații în formatul stabilit în anexa III punctul 1 pentru fiecare incintă a cuptorului;

 

(b) o fișă a produsului, astfel cum este prevăzută în anexa IV partea A, este pusă la dispoziție pentru cuptoarele de uz casnic introduse pe piață;

(c) documentația tehnică, astfel cum este prevăzută în anexa V partea A, este pusă, la cerere, la dispoziția autorităților din statele membre;

(d) toate materialele publicitare pentru un model specific de cuptor de uz casnic includ clasa de eficiență energetică, dacă materialele publicitare prezintă informații legate de consumul de energie sau de preț;

(e) toate materialele promoționale tehnice referitoare la un model specific de cuptor de uz casnic, care descriu parametrii tehnici specifici ai acestuia, includ clasa de eficiență energetică a modelului respectiv;

(f) o etichetă electronică care are formatul și care conține informațiile stabilite la punctul 1 din anexa III este pusă la dispoziția distribuitorilor pentru fiecare incintă a fiecărui model de cuptor de uz casnic;

(g) o fișă electronică a produsului, astfel cum se stabilește în anexa IV partea A, este pusă la dispoziția distribuitorilor pentru fiecare model de cuptor de uz casnic;

(a) fiecare cuptor prezentat la punctul de vânzare este însoțit de eticheta pentru fiecare incintă pusă la dispoziție de furnizori în conformitate cu articolul 3 punctul 1 litera (a) subpunctul (i), afișată în partea din față sau superioară a aparatului sau în imediata apropiere a acestuia, astfel încât să poată fi citită și identificată în mod clar ca aparținând modelului respectiv, fără a fi necesar să se citească denumirea comercială și numărul modelului de pe etichetă;

 

(b) cuptoarele oferite spre vânzare sau închiriere fără ca utilizatorul final să aibă posibilitatea de a vedea produsul expus, astfel cum se precizează la articolul 7 din Directiva 2010/30/UE, sunt însoțite la comercializare de informațiile puse la dispoziție de furnizori în conformitate cu partea A din anexa VI la prezentul regulament, cu excepția cazului în care oferta este făcută prin intermediul internetului, situație în care se aplică dispozițiile anexei VII;

 

(c) toate materialele publicitare utilizate pentru orice formă sau mijloc de comercializare și marketing la distanță referitoare la un model specific de cuptor conțin o referire la clasa de eficiență energetică, dacă materialele respective prezintă informații legate de consumul de energie sau de preț;

 

(d)toate materialele promoționale tehnice referitoare la un model specific, care descriu parametrii tehnici ai unui cuptor, includ clasa de eficiență energetică a modelului respectiv;

Textele “responsabilități ale furnizorilor și responsabilități ale distribuitorilor” se bazează pe Regulamentele Delegate ale Comisiei, accesibile mai jos dând clic pe “Regulamente Delegate”

Contactați-ne

Bld Brand Whitlock 114 

1200 Brussels

Belgium

+32 2 738 78 10

  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon