top of page
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png
Screen Shot 2019-12-02 at 20.41.22.png

Piekarniki

OVENS.png

Obowiązki dostawców (producentów i importerów)

a) każdy domowy piekarnik powinien być dostarczany wraz etykietą zawierającą informacje w formacie określonym w pkt 1 załącznika III dla każdej komory piekarnika;

b) karta produktu dla wprowadzanych do obrotu piekarników, określona w pkt A Załącznika IV powinna być udostępniana;

c) dokumentacja techniczna, określoną pkt A załącznika V powinna być udostępniana na żądanie organom państw członkowskich;

d) każda reklama konkretnego modelu domowego piekarnika uwzględniała klasę efektywności energetycznej, jeżeli reklama przedstawia informacje na temat zużycia energii lub ceny;

e) wszelkie techniczne materiały promocyjne dotyczące konkretnego modelu domowego piekarnika, które opisują jego szczegółowe parametry techniczne powinny uwzględniać klasę efektywności energetycznej tego modelu;

f) elektroniczna etykieta uwzględniająca format oraz informacje określone w pkt 1 Załącznika III, powinny być udostępniane dystrybutorom dla każdej komory każdego modelu piekarnika;

g) elektroniczna karta produktu, określona w pkt A załącznika IV, powinna być udostępniana dystrybutorom dla każdego modelu piekarnika;

Obowiązki dystrybutorów

a) każdy piekarnik prezentowany w punkcie sprzedaży powinien posiadać etykietę dla każdej komory dostarczaną przez dostawców zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. a) pkt (i), umieszczoną z przodu lub na górze urządzenia lub w bezpośredniej bliskości urządzenia, tak aby była wyraźnie widoczna i identyfikowalna jako etykieta towarzysząca modelowi bez konieczności odczytywania marki i numeru modelu na etykiecie;

b) piekarniki oferowane na sprzedaż lub do wynajmu użytkownikowi, który nie może zobaczyć oferowanego produktu, jak określono w art. 7 dyrektywy 2010/30/UE, powinien być wprowadzane do obrotu wraz z informacjami dostarczanymi przez dostawców zgodnie z częścią A Załącznika VI do niniejszego rozporządzenia, z wyjątkiem sytuacji, gdy oferta jest przedstawiana w intrenecie, w którym to przypadku stosuje się przepisy załącznika VII;

c) każda reklama dotycząca dowolnej formy lub środka sprzedaży na odległość i marketingu konkretnego modelu piekarnika powinien zawierać odniesienie do klasy efektywności energetycznej, jeżeli w reklamie podaje się informacje związane ze zużyciem energii lub ceną;

d) wszelkie techniczne materiały promocyjne dotyczące konkretnego modelu, które opisują jego szczegółowe parametry techniczne, powinien uwzględniać klasę efektywności energetycznej tego modelu;

Teksty “obowiązki dostawców i obowiązki dilerów” odnoszą się to rozporządzenia delegowanego Komisji dostępnego po kliknięciu na “Akty Delegowane”.

Skontaktuj się

bottom of page