top of page

Stekeovner

Oven.png

Krav til leverandør

(a) Hver ovn er levert med trykt etikett(er) med informasjon som beskrevet i punkt 1 i Annex III.

(b) Et teknisk produktark, som beskrevet i punkt A i Annex IV, er tilgjengelig for ovner satt på markedet;

(c) Teknisk dokumentasjon, som beskrevet i punkt A I Annex V, er tilgjengelig på forespørsel til myndighetene;

(d) Enhver annonsering av en spesifikk modell av en ovn, skal inneholde energiklasser dersom annonsen inneholder informasjon om energiklasser eller pris;

(e) Ethvert teknisk reklamemateriell som omfatter en spesifikk modell ovn, og som omfatter de tekniske parameter inkluderer energiklassen for produktet;

(f) En elektronisk etikett med informasjon som beskrevet i punkt 1 av Annex III er tilgjengelig for forhandlere på de aktuelle modeller;

(g) Et elektroniisk teknisk produktark, som beskrevet i punkt A i Annex IV er tilgjengelig for forhandlere på de aktuelle modeller.

Krav til forhandlere

(a) Enhver ovn som vises på salgssted skal ha en etikett levert av leverandør i henhold til Artikkel 3(1)(a)(i) plassert i fronten eller toppen av produktet, eller i den umiddelbare nærhet av produktet, slik at tydelig fremkommer at etiketten tilhører den aktuelle modellen uten å måtte lese merke- og modellbetegnelse på etiketten;

(b) Ovner som tilbys for salg, utleie eller tilsvarende, hvor forbruker ikke kan forvente å se produktet utstilt, som spesifisert i Artikkel 7 av Direktivet 2010/30/EU, skal merkes med informasjon levert fra leverandør i henhold til Annex IV. Dersom tilbudet fremstilles på internett og en elektronisk etikett,samt et elektronisk produktark er tilgjengelig i henhold til Artikkel 3(f) og 3(g) skal bestemmelsene i Annex VIII gjelde isteden;

(c) Enhver annonse for en spesifikk modell for salg av ovner skal inneholde en referanse til energiklassen, dersom annonsen inneholder energi- eller prisinformasjon;

(d) Ethvert tekniske reklamemateriell som omfatter en spesifikk modell av en ovn, og som beskriver de tekniske parameter, skal inneholde modellens energiklasse.

Copertina APPLiA Powerpoint.png

Ta kontakt

bottom of page