top of page
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png
Screen Shot 2019-12-02 at 20.41.22.png

Ovens

OVENS.png

Verplichtingen voor leveranciers

(a) Bij ovens voor huishoudelijk gebruik wordt door de leverancier één (of meerdere) energielabel(s) meegeleverd voor elke oveneenheid in hetzelfde apparaat in het formaat en met de informatie zoals omschreven in punt 1 van bijlage III.

(b) Een productinformatieblad zoals omschreven in punt a van bijlage IV is beschikbaar voor alle ovens voor huishoudelijk gebruik op de markt;

 

(c) De technische informatie zoals bedoeld in punt a bijlage V is elektronisch beschikbaar op verzoek aan de autoriteiten van de lidstaten en de Commissie;

 

(d) Promotiemateriaal en advertenties voor een bepaald type oven voor huishoudelijk gebruik moeten voorzien zijn van de energie-efficiëntieklasse van het betreffende apparaat, als in de advertentie informatie wordt gegeven over het energieverbruik of over de verkoopprijs;

 

(e) Promotiemateriaal en advertenties met technische specificaties voor een bepaald type oven voor huishoudelijk gebruik moeten voorzien zijn van het energielabel met de energie-efficiëntieklasse voor het betreffende apparaat en een overzicht van de beschikbare energie-efficiëntieklassen;

 

(f) Voor ovens voor huishoudelijk gebruik met meerdere oveneenheden in hetzelfde apparaat is voor elke oveneenheid apart een elektronisch energielabel beschikbaar in het formaat en met de informatie zoals omschreven in punt 1 van bijlage III;

(g) Voor elk type oven voor huishoudelijk gebruik is voor dealers/detaillisten een elektronisch productinformatieblad beschikbaar zoals omschreven in punt A van bijlage IV.

Verplichting voor detaillisten/dealers

(a) Elke oven voor huishoudelijk gebruik moet op de plaats van verkoop voorzien zijn van het door de leverancier bijgeleverde energielabel in overeenstemming met artikel 3(1)(a)(i). Bij een apparaat met meerdere ovens moet elke oven apart voorzien zijn van een energielabel, duidelijk zichtbaar aan de voor- of bovenzijde van het apparaat waarbij het direct duidelijk moet zijn om welke type het gaat zonder het merk en de typeaanduiding te zien op het energielabel;

(b) Ovens voor huishoudelijk gebruik die te koop, te huur of als huurkoop worden aangeboden, waarbij niet verwacht kan worden dat het apparaat aan de eindgebruiker getoond wordt, zoals omschreven in artikel 7 van richtlijn 2010/30/EU, moeten voorzien zijn van de informatie die beschikbaar is gesteld door de leverancier in overeenstemming met deel A van bijlage VI van deze richtlijn, behalve als het product aangeboden wordt op het internet waar de voorwaarden van bijlage VII gelden;

(c) Promotiemateriaal en advertenties met de technische specificatie van een bepaal type oven moet voorzien zijn van een aanduiding van de energie-efficiëntieklasse als energie-gerelateerde informatie wordt gegeven of als de verkoopprijs wordt genoemd van dat type oven;

(d) Promotiemateriaal en advertenties met technische specificaties van een bepaald type oven moet voorzien zijn van de energie-efficiëntieklasse van het betreffende type oven.

De teksten "verplichtingen voor leveranciers en verplichtingen voor detaillisten/dealers" zijn gebaseerd op de gedelegeerde verordening van de Commissie die hieronder toegankelijk is door te klikken op "EU-verordeningen"

Meer informatie

bottom of page