top of page
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png
Screen Shot 2019-12-02 at 20.41.22.png

Komfurer

OVENS.png

Krav til leverandører

a) alle komfurer til husholdningsbrug forsynes med (a) en trykt etiket, der indeholder information om alle ovnrum i det format, der beskrives i punkt 1 af Bilag III.

b) et produktdatablad, som det beskrives i punkt A i Bilag lV, gøres tilgængeligt for komfurer til husholdningsbrug på markedet.

c) den tekniske dokumentation, der beskrives i punkt A i Bilag V, gøres tilgængeligt, hvis myndighederne i medlemslandene anmoder om det.

(d) alle reklamer for en specifik komfurmodel til husholdningsbrug indeholder energiklassificeringen, hvis reklamen giver information om energi eller pris.

(e) alt teknisk reklamemateriale vedrørende en specifik komfurmodel til husholdningsbrug, som beskriver dets tekniske parametre, indeholder denne models energiklassificering.

(f) et elektronisk mærke i det format og med den information, der beskrives i punkt 1 i Bilag lll, gøres tilgængeligt for forhandlere af komfurer til husholdningsbrug.

(g) et elektronisk produktdatablad, som beskrevet i punkt A i Bilag lV, gøres tilgængeligt for forhandlere af alle komfurmodeller til husholdningsbrug.

Krav til forhandlerne

a) alle komfurer skal på salgstidspunktet være forsynet med mærket for alle ovnrum vedlagt af leverandørerne i overensstemmelse med paragraf 3(1) (a)(i) sat på forsiden eller på toppen af produktet eller i umiddelbar nærhed af det, således at det er klart synligt og kan idenficeres som det mærke, der tilhører modellen uden at man behøver at læse varemærke og modelnummer på mærket.

b) komfurer, der sælges eller udlejes, hvor slutbrugeren ikke kan forventes at se det udstillede produkt, som specificeret i paragraf 7 i Direktiv 2010/30/EU, mærkes med de informationer, der er givet af leverandørerne i overensstemmelse med del A i Bilag Vl i denne forordning. Hvis salget foregår på internettet gælder dog bestemmelserne fra Bilag Vll.

c) alle reklamer for enhver form for fjernsalg og marketing vedrørende en speciel komfurmodel indeholder en henvisning til energiklassen, hvis reklamen giver informationer om energi og pris.

d) alt teknisk reklamemateriale vedrørende en specifik model, som beskriver komfurets tekniske parametre, indeholder modellens energiklassificering.

Teksternes ”krav til leverandører og krav til forhandlere” er baseret på Kommissionens Delegerede Forordning, der er tilgængelig nedenfor ved klikke på ”delegeret retsakt”.

Kontakt

bottom of page