top of page

Airconditioners

Verplichtingen voor leveranciers

(a) Bij elke airconditioner wordt een gedrukt energielabel bijgeleverd met de energie-efficiëntieklasse zoals omschreven in bijlage II. Het energielabel moet voldoen aan de richtlijnen voor het formaat en de informatie op het energielabel zoals vastgelegd in bijlage III. Een gedrukt energielabel moet worden bijgeleverd bij elke airconditioner, met uitzondering van éénkanaals- en tweekanaals-airconditioners, waarbij een gedrukt energielabel moet worden bijgeleverd bij tenminste één combinatie van binnen- en buiteneenheid met een vermogensverhouding 1 en in ieder geval in de verpakking van de unit die bestemd is voor plaatsing in de buitenlucht. Voor andere combinaties kan worden volstaan met informatie op een openbare website;

(b) Bij elke airconditioner wordt een productinformatieblad bijgeleverd zoals omschreven in bijlage IV, met uitzondering van éénkanaals- en tweekanaals-airconditioners, waarbij het productinformatieblad moet worden bijgeleverd bij tenminste één combinatie van binnen- en buiteneenheid met een vermogensverhouding 1 en in ieder geval in de verpakking van de unit die bestemd is voor plaatsing in de buitenlucht. Voor andere combinaties kan worden volstaan met informatie op een openbare website;

(c) Technische informatie zoals bedoeld in bijlage V is elektronisch beschikbaar op verzoek van de autoriteiten van de lidstaten en de Commissie;

(d) Promotiemateriaal en advertenties voor een bepaald type airconditioner moet voorzien zijn van de aanduiding van de energie-efficiëntieklasse, als de advertentie energie-gerelateerde informatie bevat of informatie geeft over de verkoopprijs. Waar bij een apparaat sprake is van meerdere energie-efficiëntieklasse(n), moet de leverancier of de producent, indien van toepassing, tenminste de energie-efficiëntieklasse voor het verwarmingsgedeelte opgeven voor een ‘gemiddeld’ verwarmingsseizoen. Als aan de eindgebruiker het apparaat niet getoond kan worden, dan wordt de informatie verstrekt conform bijlage VI;

(e) Het promotiemateriaal met technische specificaties van een bepaald type airconditioner moet voorzien zijn van de energie-efficiëntieklasse voor dat type zoals bedoeld in bijlage II;

(f) De gebruiksaanwijzing moet beschikbaar zijn;

(g) Eénkanaals airconditioners worden op de verpakking, in de productdocumentatie en in het advertentie/promotiemateriaal ‘lokale airconditioners’ genoemd, zowel elektronisch als in print;

(h) Een elektronisch energielabel met het formaat en de informatie zoals omschreven in bijlage III wordt beschikbaar gesteld aan detaillisten/dealers voor elk type airconditioner dat vanaf 1 januari 2015 op de markt is verschenen met een nieuwe typeaanduiding, met inachtneming van de energie-efficiëntieklasse zoals omschreven in bijlage II. Het elektronische energielabel kan ook voor andere modellen beschikbaar worden gesteld aan detaillisten/dealers;

(i) Een elektronische productinformatieblad zoals omschreven in bijlage IV is beschikbaar voor detaillisten/dealers voor elk type aircondioner dat verkrijgbaar is vanaf 1 januari 2015 met een nieuw typenummer. Het elektronische productinformatieblad kan ook voor andere modellen beschikbaar zijn voor detaillisten/dealers.

Verplichting voor detaillisten/dealers

(a)  Airconditioners moeten op het verkooppunt aan de bovenkant of aan de voorzijde, duidelijk zichtbaar, voorzien zijn van het meegeleverde gedrukte energielabel van de leverancier in overeenstemming met artikel 3(1);

(b) Airconditioners die te koop, te huur of als huurkoop worden aangeboden, waarbij niet verwacht kan worden dat het apparaat aan de eindgebruiker getoond wordt, moeten worden voorzien van de gedrukte informatie die bijgeleverd wordt door de leverancier in overeenstemming met bijlage IV en VI. Als het product aangeboden wordt op internet, waarvoor een elektronische productinformatieblad beschikbaar is in overeenstemming met artikel 3(1)(h) en 3(1)(i), dan gelden de bepalingen uit bijlage IX;

(c) Elke promotionele uiting (advertentie) met de technische specificaties van een bepaald type airconditioner moet voorzien zijn van een aanduiding van de energie-efficiëntieklasse van dat type, als in de advertentie sprake is van energie-gerelateerde informatie of informatie wordt gegeven over de verkoopprijs;

(d) Technisch promotiemateriaal voor een bepaald type airconditioner waarin de technische eigenschappen beschreven worden moet voorzien zijn van de energie-efficiëntieklasse van het betreffende type;

(e) Eénkanaals airconditioners worden op de verpakking, in productdocumentatie en promotiemateriaal ‘lokale airconditioners’ genoemd, zowel elektronisch als in drukwerk.

AirConditioner.png

De teksten "verplichtingen voor leveranciers en verplichtingen voor detaillisten/dealers" zijn gebaseerd op de gedelegeerde verordening van de Commissie die hieronder toegankelijk is door te klikken op "EU-verordeningen"

label_air_conditioners_reversible.jpg

Meer informatie

bottom of page