top of page
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png
Screen Shot 2019-12-02 at 20.41.22.png
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png

Zmywarki

Dishwasher.png

Obowiązki dostawców (producentów i importerów)

a) każda zmywarka do naczyń dla gospodarstw domowych powinna być dostarczana wraz z drukowaną etykietą w formacie określonym w załączniku III;


b) parametry z karty informacyjnej produktu, określone w załączniku V powinny być wprowadzone do bazy danych o produktach;

c) na specjalne żądanie sprzedawcy, karta informacyjna produktu powinna być udostępniona w formie drukowanej;

d) treść dokumentacji technicznej, określona w załączniku VI, powinna być wprowadzona do bazy danych o produktach;

e) wszelkie reklamy wizualne konkretnych modeli zmywarek do naczyń powinny zawierać klasę efektywności energetycznej wraz z zakresem dostępnych klas efektywności energetycznej, zgodnie z załącznikami VII i VIII;

f) wszelkie promocyjne materiały techniczne dotyczące konkretnych modeli zmywarek do naczyń, w tym w intrenecie, w których opisano ich konkretne parametry techniczne, powinny zawierać klasę efektywności energetycznej dla tych modeli wraz z zakresem dostępnych klas efektywności energetycznej, zgodnie z Załącznikiem VII;

g) sprzedawcom każdego modelu zmywarki do naczyń należy udostępnić etykietę elektroniczną w formacie określonym w Załączniku III oraz uwzględniającą informacje określone w tym załączniku;

h) sprzedawcom każdego modelu zmywarki do naczyń należy udostępnić elektroniczną kartę informacyjną produktu określoną w załączniku V.

Obowiązki dystrybutorów

a) każda zmywarka do naczyń powinna być opatrzona w punkcie sprzedaży, w tym na targach, etykietą dostarczoną przez dostawców zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. a), umieszczoną na zewnętrznej powierzchni przedniej lub górnej zmywarki, a w przypadku zmywarek do zabudowy, w taki sposób, aby była wyraźnie widoczna;

b) w przypadku sprzedaży na odległość etykieta i karta informacyjna produktu powinny być dostarczane zgodnie z załącznikami VII i VIII;

c) wszelkie reklamy wizualne konkretnego modelu zmywarki powinny zawierać klasę efektywności energetycznej tego modelu wraz z zakresem dostępnych klas efektywności energetycznej, zgodnie z Załącznikiem VII;

d) wszelkie promocyjne materiały techniczne dotyczące konkretnych modeli zmywarek, w tym w intrenecie, w których opisano ich konkretne parametry techniczne, powinny zawierać klasę efektywności energetycznej tych modeli wraz z zakresem dostępnych klas efektywności energetycznej, zgodnie Załącznikiem VII.

Teksty “obowiązki dostawców i obowiązki dilerów” odnoszą się to rozporządzenia delegowanego Komisji dostępnego po kliknięciu na “Akty Delegowane”.

EnergyLabels_dishwashers_OK.jpg
Plants.png

Skontaktuj się

bottom of page