top of page
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png
Screen Shot 2019-12-02 at 20.41.22.png
Screen Shot 2019-12-02 at 21.02.47.png

Afwasautomaat

Dishwasher.png

Verplichtingen voor leveranciers

(a) Elke afwasautomaat voor huishoudelijk gebruik wordt geleverd met een gedrukt energielabel zoals omschreven in bijlage III;


(b) De technische gegevens op het productinformatieblad, zoals vastgelegd in bijlage V, worden toegevoegd aan de productdatabase;

 

(c) Voor de detaillist/dealer is het productinformatieblad op verzoek beschikbaar in gedrukte vorm;

(d) De inhoud van de technische documentatie, zoals omschreven in bijla ge VI, wordt toegevoegd aan de productdatabase;

(e) Promotiemateriaal en advertenties met een afbeelding van een bepaald type afwasautomaat voor huishoudelijk gebruik moet voorzien zijn van de energie-efficiëntieklasse voor dat type met een overzicht van de beschikbare energie-efficiëntieklassen;


(f) Promotiemateriaal met technische specificaties voor een bepaald type afwasautomaat voor huishoudelijk gebruik moet voorzien zijn van de energie-efficiëntieklasse voor dat type met een overzicht van de beschikbare energie-efficiëntieklassen in overeenstemming met bijlage VII;

(g) Een elektronisch label in het formaat en met de informatie zoals omschreven in bijlage III is beschikbaar voor detaillisten/dealers voor elk type afwasautomaat voor huishoudelijk gebruik;

(h) Een elektronisch productinformatieblad, zoals omschreven in bijlage V, is beschikbaar gemaakt voor detaillisten/dealers voor elk type afwasautomaat voor huishoudelijk gebruik.

Verplichting voor detaillisten/dealers

(a) Afwasautomaten voor huishoudelijk gebruik moeten op het verkooppunt,  inclusief beurzen, aan de voor- of bovenkant van het apparaat, duidelijk zichtbaar, voorzien zijn van een energielabel volgens punt 1(a) van artikel 3 waarbij het ook bij inbouwapparatuur direct duidelijk moet zijn om welk apparaat het gaat;

 

(b) Bij verkoop op afstand, via internet of telefoon, moet het energielabel en het productinformatieblad beschikbaar zijn in overeenstemming met bijlage VII en VIII;


(c) Promotiemateriaal en advertenties met een afbeelding van een bepaald type afwasautomaat voor huishoudelijk gebruik moet voorzien zijn van een aanduiding van de energie-efficiëntieklasse van dat type met een overzicht van de beschikbare energie-efficiëntieklassen;

 

(d) Promotiemateriaal en advertenties met technische specificaties van een bepaald type afwasautomaat voor huishoudelijk gebruik moet voorzien zijn van de energie-efficiëntieklasse van het betreffende type en een overzicht  van de beschikbare energie-efficiëntieklassen in overeenstemming met bijlage VII.

De teksten "verplichtingen voor leveranciers en verplichtingen voor detaillisten/dealers" zijn gebaseerd op de gedelegeerde verordening van de Commissie die hieronder toegankelijk is door te klikken op "EU-verordeningen"

EnergyLabels_dishwashers_OK.jpg
DISH Eco programme DU.png
Plants.png

Meer informatie

bottom of page