top of page

Opvaskemaskiner

Dishwasher.png

Krav til leverandører

a) alle opvaskemaskiner til husholdningsbrug leveres med en trykt etiket i det format, der beskrives i Bilag lll.

b) parametrene i produktdatabladet indlæses i produktdatabasen, som det beskrives i Bilag V.

c) Hvis forhandleren anmoder om det, skal produktdatabladet gøres tilgængeligt i papirform.

d) indholdet af den tekniske dokumentation indlæses i produktdatabasen, som det beskrives i Bilag Vl.

e) alle visuelle reklamer for en specifik opvaskemaskinemodel til husholdningsbrug indeholder produktets energiklassificering samt energimærkets skala i overensstemmelse med Bilag Vll og Vlll.

f) alt teknisk reklamemateriale vedrørende en specifik opvaskemaskine til husholdningsbrug, herunder også materiale på nettet, som beskriver modellens specifikke tekniske parametre, indeholder både produktets energiklassificering samt energimærkets skala i overensstemmelse med Bilag Vll.

g) et elektronisk mærke i det format og med det indhold, der står beskrevet i Bilag lll, er tilgængeligt for forhandlerne af enhver opvaskemaskinemodel til husholdningsbrug.

h) et elektronisk produktdatablad, som det beskrives i Bilag V er tilgængeligt for forhandlere af alle opvaskemaskinemodeller til husholdningsbrug.

Krav til forhandlerne

a) På salgstidspunktet, også på messer, bærer alle opvaskemaskiner til husholdningsbrug mærket vedlagt af leverandørerne i overensstemmelse med punkt 1(a) i paragraf 3, hvor mærket for indbyggede opvaskemaskiner placeres, så det er klart synligt yderst på forsiden eller toppen af opvaskemaskinen.

b) I tilfælde af fjernsalg angives mærke og produktinformation i overensstemmelse med Bilag Vll og Vll.

c) alle visuelle reklamer for en specifik opvaskemaskinemodel til husholdningsbrug angiver produktets energiklassificering samt energimærkets skala i overensstemmelse med Bilag Vll.

d) alt teknisk reklamemateriale også på internettet vedrørende en specifik opvaskemaskinemodel til husholdningsbrug, som beskriver dens tekniske parametre, angiver produktets energiklassificering samt energimærkets skala i overensstemmelse med Bilag Vll.

Teksternes ”krav til leverandører og krav til forhandlere” er baseret på Kommissionens Delegerede Forordning, der er tilgængelig nedenfor ved klikke på ”delegeret retsakt”.

Copertina APPLiA Powerpoint.png

Kontakt

bottom of page