top of page

Klimalar

Tedarikçilerin yükümlülükleri

(a) Ek II'de belirtilen enerji verimliliği sınıflarına uyan her klima için basılı bir etiket temin edilir. Etiket; Ek III'te belirtilen bilgi formatına ve içeriğine sahip olmalıdır. Tek ve çift kanallı klimalar haricindeki klimalar için, kapasite oranı 1'de, en az bir iç ve dış ünite kombinasyonu için, en azından dış ünitenin ambalajında basılı bir etiket bulunmalıdır. Diğer kombinasyonlar için bilgiler; alternatif olarak, ücretsiz erişilebilen bir internet sitesi vasıtasıyla sağlanabilir.

(b) Ek IV'te belirtildiği şekilde, bir ürün fişi, erişime sunulur. Tek ve çift kanallı klimalar haricindeki klimalar için, kapasite oranı 1'de, en az bir iç ve dış ünite kombinasyonu için, en azından dış ünitenin ambalajında bir ürün fişi bulunmalıdır. Diğer kombinasyonlar için bilgiler; alternatif olarak, ücretsiz erişilebilen bir internet sitesi vasıtasıyla sağlanabilir.

(c) Ek V'de belirtilen teknik belgeler; talep üzerine, üye ülkelerin makamlarına ve Komisyon'a elektronik ortamda sunulur.

(d) Bir klimanın belirli bir modeli için yapılan herhangi bir reklam, enerji veya fiyatla ilgili bir bilgi içeriyorsa, söz konusu reklamda o modelin enerji verimlilik sınıfına da yer verilir. Birden fazla verimlilik sınıfının mümkün olduğu durumlarda, tedarikçi veya üretici; uygun olduğu şekilde, en azından mevsim bölgesinde 'Ortalama' ısıtma için enerji verimliliği sınıfını beyan eder. Son kullanıcıların ürünü görmesinin mümkün olmadığı durumlarda, bilgiler, Ek VI'da belirtildiği şekilde sağlanır.

(e) Bir klimanın teknik parametrelerini tanımlayan belirli bir klima modeliyle ilgili teknik tanıtım materyali, Ek II'de belirtildiği şekilde, bu modelin enerji verimliliği sınıfını içerir.

(f) Kullanma talimatları erişime sunulur.

(g) Tek kanallı klimalar; bu klimaların ambalajlarında, ürün belgelerinde ya da herhangi bir tanıtım materyalinde (bunlar ister elektronik bir ortamda ister kâğıt üzerinde bulunsun) 'yerel klimalar' olarak adlandırılır.

(h) Ek III'te belirtilen bilgileri içeren elektronik etiket, Ek II'de belirtilen enerji verimliliği sınıflarını dikkate alarak, 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren piyasaya sunulan her klima modeli için satıcılara yeni bir model tanımlayıcıyla sunulur. Ayrıca diğer klima modelleri için bayilere de sunulabilir.

 

(i) Ek IV'te belirtilen bir elektronik ürün fişi, 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren piyasaya sürülen her klima modeli için satıcılara yeni bir model tanımlayıcıyla sunulur. Ayrıca diğer klima modelleri için satıcılara da sunulabilir.

Bayilerin yükümlülükleri

(a)  Satış noktasındaki klimalar için Madde 3 (1) uyarınca tedarikçiler tarafından sağlanan etiket, cihazın ön yüzüne veya üstüne, net olarak görülebilecek bir şekilde yerleştirilir.

(b) Son kullanıcının ürünü görmesinin mümkün olmadığı durumlarda, satış veya kiralama ya da taksitli satış için sunulan klimalar, Ek V ve VI uyarınca tedarikçiler tarafından sağlanan bilgilerle pazara sunulur. Teklifin internet üzerinden yapılması ve Madde 3 (1) (h) ve 3 (1) (i) uyarınca bir elektronik etiket ve elektronik ürün fişinin sunulması durumunda Ek IX hükümleri uygulanacaktır;

(c)  Bir klimanın belirli bir modeli için yapılan herhangi bir reklam, enerjiyle veya fiyatla ilgili bir bilgi içeriyorsa, söz konusu reklamda o modelin enerji verimlilik sınıfına da yer verilir. Birden fazla verimlilik sınıfının mümkün olduğu durumlarda, tedarikçi veya üretici; uygun olduğu şekilde, en azından mevsim bölgesinde 'Ortalama'  ısıtma için enerji verimliliği sınıfını beyan eder.

(d)  Bir klimanın teknik parametrelerini tanımlayan belirli bir modelle ilgili teknik tanıtım materyali, modelin enerji verimlilik sınıf(lar)ına ve tedarikçi tarafından sağlanan kullanım talimatlarına bir atıf içerir. Birden fazla verimlilik sınıfının mümkün olduğu durumlarda, tedarikçi veya üretici; uygun olduğu şekilde, en azından mevsim bölgesinde 'Ortalama'  ısıtma için enerji verimliliği sınıfını beyan eder.

(e) Tek kanallı klimalar; bu klimaların ambalajlarında, ürün belgelerinde ya da herhangi bir tanıtım materyalinde (bunlar ister elektronik ortamda ister kâğıt üzerinde bulunsun) 'yerel klimalar' olarak adlandırılır.

AirConditioner.png
label_air_conditioners_reversible.jpg

Bize ulaşın

bottom of page