top of page

Klimaanlegg

Krav til leverandør

(a) Hvert klimaanlegg er utstyrt med en trykt etikett med den respective energiklassen, som beskrevet i Annex II. Etiketten skal være utformet og inneha informasjon som beskrevet iAnnex III. For klimaanlegg, untatt med en eller to kanaler, må det leveres med en trykt etikett på emballasjen til utendørsenheten, samt minst en for kombinasjonen av innendørs- og utendørsenhet, I kapasitetsforhold 1. For andre kombinasjoner kan informasjonen alternativt være på en åpen nettside;

(b) Et teknisk produktark, som beskrevet i Annex IV, må være tilgjengelig. For produktarket gjelder det samme som beskrevet i punkt a) for etikett;

(c) Teknisk dokumentasjon, som beskrevet i Annex V, må være tilgjengelig elektronisk på forespørsel til myndighetene;

(d) Annonsering for en spesifikk modell av klimaanlegg skal inneholde informasjon om energiklasse, dersom annonsen er relatert til energiforbruk eller pris. Dersom det er mer enn en energiklasse, skal produlesent eller leverandør vise til energiklassen for oppvarming i en gjennomsnittlig “fyringsperiode”. Dersom det ikke er mulig for forbruker å se produktet utstilt, skal informasjonen være i henhold til Annex VI;

(e) Ethvert teknisk reklamemateriell som omfatter en spesifikk modell, og som omfatter de tekniske parameter, skal inneholde energiklassen til den aktuelle modellen, som beskrevet i Annex II;

(f) Brukerveiledninger skal være tilgjengelige;

(g) Enkel kanals system skal kalles “lokalt klimaanlegg” på emballasje, produktinformasjon og i alt annonsemateriell, enten det er på papir eller elektronisk.

(h) En elektronisk etikett, utformet i henhold til Annex III, er tilgjengelig for forhandlere av alle modeller av klimaanlegg satt på markedet fra 1.januar 2015. Den skal inneholde informasjon om de respektive energiklasser i forhold til Annex II. Dette kan også gjøres tilgjengelig for forhandlere av andre modeller klimaanlegg.

(i) Et elektronisk produktark, som beskrevet i Annex IV, skal gjøres tilgjengelig for forhandlere av alle modeller av klimaanlegg satt på markedet fra 1.januar 2015. Dette kan også gjøres tilgjengelig for forhandlere av andre modeller klimaanlegg.

Krav til forhandlere

(a) Klimaanlegg utstilt i butikk skal utstyres med energietiketten levert av leverandør i henhold til Artikkel 3(1). Etiketten skal plasseres på selve produktet, slik at den er godt synlig;

(b) Klimaprodukter som tilbys for salg, leie eller tilsvarende, hvor forbruker ikke kan forvente å se produktet utstilt, skal merkes med informasjon gitt av leverandør i henhold til Artikkel IV og VI. I de tilfeller tilbudet gis via internett, og en elektronisk etikett og produktark er tilgjengelig i henhold til Artikkel 3(1) og 3(1)(i), vil bestemmelsene i Annex IX gjelde isteden;

(c) Enhver annonsering for et spesifikt klimaprodukt skal inneholde en referanse til energiklassen, dersom annonsen inneholder energi- eller prisinformasjon. Dersom mer enn en energiklasse er mulig, skal produsent oppgis med minimum sesong gjennomsnittet;

(d) Ethvert teknisk reklamemateriell som omfatter en spesifikk modell, og som omfatter de tekniske parameter, skal inneholde energiklassen til den aktuelle modellen, samt bruksanvisning levert av leverandør. Dersom mer enn en energiklasse er mulig, skal produsent oppgi minimum sesong gjennomsnittet;

(e) Enkel kanals system skal kalles “lokalt klimaanlegg” på emballasje, produktinformasjon og i alt annonsemateriell, enten det er på papir eller elektronisk.

AirConditioner.png
label_air_conditioners_reversible.jpg

Ta kontakt

bottom of page