top of page

Aircondition-anlæg

Krav til leverandører

a)  alle aircondition-anlæg forsynes med en trykt etiket, der angiver energiklassen som det fremgår af Bilag ll. Etiketten skal stemme overens med det format og det indhold, der beskrives i Bilag lll. Alle aircondition-anlæg, undtagen enkelt- og dobbeltkanalanlæg, skal forsynes med et trykt energimærke som minumum på emballagen til produktets udendørselement med mindst en kombination af indendørs- og udendørselementer ved en kapacitetsratio på 1. For andre kombinationer kan informationen alternativt gives på en gratis tilgængelig hjemmeside.

b) et produktdatablad som beskrevet i Bilag lV gøres tilgængeligt. For aircondition-anlæg undtagen enkelt- og dobbeltkanalanlæg skal produktdatabladet som minimum vedlægges i emballagen til udendørselementet med mindst en kombination af indendørs- og udendørselementer ved en kapacitetsratio på 1. For andre kombinationer kan informationer alternativt gives på en gratis tilgængelig hjemmeside.

c) teknisk dokumentation som beskrevet i Bilag V gøres elektronisk tilgængeligt for medlemslande og for Kommissionen ved forespørgsel.

d) enhver reklame for en specifik model af aircondition-anlæg skal angive energiklassen, hvis reklamen indeholder informationer om energi eller pris. Hvis der er mere end en energiklasse-mulighed, skal levererandøren eller producenten, angive energiklassen med hensyn til opvarming i den gennemsnitlige opvarmingssæson. I de tilfælde hvor slutbrugerne ikke forventes at se det udstillede produkt, skal der gives information som beskrevet i Bilag Vl.

e) ethvert teknisk reklamemateriale vedrørende et specifikt aircondition-anlæg, som beskriver dets specifikke tekniske parametre, skal indeholde modellens energiklasse som beskrevet i Bilag ll.

f) brugsanvisninger gøres tilgængelige.

g) enkeltkanalsaircondition-anlæg skal benævnes ‘lokale aircondition-anlæg’ på emballagen, i produktdokumentationen og i enhver form for reklamemateriale, hvad enten det er elektronisk eller i papirform.

h) et elektronisk mærke i det format og med den information, der beskrives i Bilag lll gøres tilgængeligt for forhandlere af alle aircondtion-anlæg der er kommet på markedet fra 1. januar 2015 med en ny model identifikator, der retter sig efter energiklasserne beskrevet i Bilag ll. Det vil også kunne blive gjort tilgængeligt for forhandlere af andre modeller af aircondition-anlæg.

i) et elektronisk produktdatablad, som beskrevet i Bilag lV, gøres tilgængeligt for forhandlere af alle modeller af aircondition-anlæg, der er kommet på markedet fra 1. januar 2015 med en ny model identifikator. Det vil også kunne blive gjort tilgængeligt for forhandlere af andre modeller af aircondition-anlæg.

Krav til forhandlerne

a) alle aircondition-anlæg bærer på salgstidspunktet den mærkning, der er angivet af leverandørerne i overensstemmelse med paragraf 3 (1) på forsiden eller på toppen af anlægget, således at det er klart synligt.  

b) aircondition-anlæg der sælges, lejes eller købes på afbetaling, hvor slutbrugeren ikke forventes at se det udstilllede produkt, markedsføres med information, der angives af leverandørene i overensstemmelse med Bilag lV og Vl. I de tilfælde hvor tilbuddet gives på internettet og et elektronisk mærke og et produktdatablad er gjort tilgængelige i overensstemmelse med paragraf 3(1) og 3(1)(i), gælder i stedet bestemmelserne i Bilag lX.

c) alle reklamer for en specifik model af aircondition-anlæg indeholder en henvisning til energiklassen, hvis reklamen giver information om energi eller pris. Hvor mere end en energiklasse er mulig, oplyser leverandøren/producenten som minimum energiklassen for gennemsnitssæsonen.

d) alt teknisk reklamemateriale vedrørende en specifik model, der beskriver et aircondition-anlægs tekniske parameter, indeholder en henvisning til modellens energiklasse(r) og brugsanvisning som vedlægges af leverandøren. Når der er mere end en mulig energiklasse, oplyser leverandøren/producenten som minimum energiklassen for gennemsnitssæsonen.

e) aircondition-anlæg med enkeltkanal skal benævnes ‘lokale aircondition-anlæg’ på emballagen, i produktdokumentationen og i alle former for reklamemateriale, hvad enten det er elektronisk eller i papirform.

AirConditioner.png

Teksternes ”krav til leverandører og krav til forhandlere” er baseret på Kommissionens Delegerede Forordning, der er tilgængelig nedenfor ved klikke på ”delegeret retsakt”.

label_air_conditioners_reversible.jpg

Kontakt

bottom of page