Aircondition-anlæg

Krav til leverandører

a)  alle aircondition-anlæg forsynes med en trykt etiket, der angiver energiklassen som det fremgår af Bilag ll. Etiketten skal stemme overens med det format og det indhold, der beskrives i Bilag lll. Alle aircondition-anlæg, undtagen enkelt- og dobbeltkanalanlæg, skal forsynes med et trykt energimærke som minumum på emballagen til produktets udendørselement med mindst en kombination af indendørs- og udendørselementer ved en kapacitetsratio på 1. For andre kombinationer kan informationen alternativt gives på en gratis tilgængelig hjemmeside.

b) et produktdatablad som beskrevet i Bilag lV gøres tilgængeligt. For aircondition-anlæg undtagen enkelt- og dobbeltkanalanlæg skal produktdatabladet som minimum vedlægges i emballagen til udendørselementet med mindst en kombination af indendørs- og udendørselementer ved en kapacitetsratio på 1. For andre kombinationer kan informationer alternativt gives på en gratis tilgængelig hjemmeside.

c) teknisk dokumentation som beskrevet i Bilag V gøres elektronisk tilgængeligt for medlemslande og for Kommissionen ved forespørgsel.

d) enhver reklame for en specifik model af aircondition-anlæg skal angive energiklassen, hvis reklamen indeholder informationer om energi eller pris. Hvis der er mere end en energiklasse-mulighed, skal levererandøren eller producenten, angive energiklassen med hensyn til opvarming i den gennemsnitlige opvarmingssæson. I de tilfælde hvor slutbrugerne ikke forventes at se det udstillede produkt, skal der gives information som beskrevet i Bilag Vl.

e) ethvert teknisk reklamemateriale vedrørende et specifikt aircondition-anlæg, som beskriver dets specifikke tekniske parametre, skal indeholde modellens energiklasse som beskrevet i Bilag ll.

f) brugsanvisninger gøres tilgængelige.

g) enkeltkanalsaircondition-anlæg skal benævnes ‘lokale aircondition-anlæg’ på emballagen, i produktdokumentationen og i enhver form for reklamemateriale, hvad enten det er elektronisk eller i papirform.

h) et elektronisk mærke i det format og med den information, der beskrives i Bilag lll gøres tilgængeligt for forhandlere af alle aircondtion-anlæg der er kommet på markedet fra 1. januar 2015 med en ny model identifikator, der retter sig efter energiklasserne beskrevet i Bilag ll. Det vil også kunne blive gjort tilgængeligt for forhandlere af andre modeller af aircondition-anlæg.

i) et elektronisk produktdatablad, som beskrevet i Bilag lV, gøres tilgængeligt for forhandlere af alle modeller af aircondition-anlæg, der er kommet på markedet fra 1. januar 2015 med en ny model identifikator. Det vil også kunne blive gjort tilgængeligt for forhandlere af andre modeller af aircondition-anlæg.

Krav til forhandlerne

a) alle aircondition-anlæg bærer på salgstidspunktet den mærkning, der er angivet af leverandørerne i overensstemmelse med paragraf 3 (1) på forsiden eller på toppen af anlægget, således at det er klart synligt.  

b) aircondition-anlæg der sælges, lejes eller købes på afbetaling, hvor slutbrugeren ikke forventes at se det udstilllede produkt, markedsføres med information, der angives af leverandørene i overensstemmelse med Bilag lV og Vl. I de tilfælde hvor tilbuddet gives på internettet og et elektronisk mærke og et produktdatablad er gjort tilgængelige i overensstemmelse med paragraf 3(1) og 3(1)(i), gælder i stedet bestemmelserne i Bilag lX.

c) alle reklamer for en specifik model af aircondition-anlæg indeholder en henvisning til energiklassen, hvis reklamen giver information om energi eller pris. Hvor mere end en energiklasse er mulig, oplyser leverandøren/producenten som minimum energiklassen for gennemsnitssæsonen.

d) alt teknisk reklamemateriale vedrørende en specifik model, der beskriver et aircondition-anlægs tekniske parameter, indeholder en henvisning til modellens energiklasse(r) og brugsanvisning som vedlægges af leverandøren. Når der er mere end en mulig energiklasse, oplyser leverandøren/producenten som minimum energiklassen for gennemsnitssæsonen.

e) aircondition-anlæg med enkeltkanal skal benævnes ‘lokale aircondition-anlæg’ på emballagen, i produktdokumentationen og i alle former for reklamemateriale, hvad enten det er elektronisk eller i papirform.

Teksternes ”krav til leverandører og krav til forhandlere” er baseret på Kommissionens Delegerede Forordning, der er tilgængelig nedenfor ved klikke på ”delegeret retsakt”.

Kontakt

Bld Brand Whitlock 114 

1200 Brussels

Belgium

+32 2 738 78 10

  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon